Hlavní obsah

wegen

Vyskytuje se v

ankleckern: Komm doch nicht wegen jeder Kleinigkeit angekleckert.Neotravuj kvůli každé maličkosti.

Betrug: j-n wegen Betruges verklagenzažalovat koho pro podvod

Coronavirus: Alle Großveranstaltungen wurden wegen des Coronavirus abgesagt.Všechny velké akce byly kvůli koronaviru zrušeny.

jener, jene, jenes: wegen jener schönen Taschekvůli (tam)té pěkné tašce

nachfragen: beim Finanzamt wegen der Steuer nachfrageninformovat se na finančním úřadě o daních

Nachrede: práv. den Nachbarn wegen übler Nachreden verklagen(za)žalovat souseda za nactiutrhání

Vorhaltung: dem Bruder wegen Verspätung Vorhaltungen machenvytýkat bratrovi zpoždění

wegen: wegen des schlechten Wetterskvůli špatnému počasí

moc: von Amts wegenz moci úřední

absence: die Abwesenheit wegen Krankheitabsence pro nemoc

inventura: wegen Inventur geschlossenzavřeno kvůli inventuře

kvůli: wegen der Kinderkvůli dětem

nepohodnout se: Sie haben sich wegen des Urlaubs überworfen.Nepohodli se kvůli dovolené.

pomluva: j-n wegen Verleumdung verurteilenpráv. odsoudit koho za pomluvu

pro: seine Frau wegen einer anderen verlassenopustit ženu pro jinou

skrz: Er kam wegen der Wohnung.Přišel skrz byt.

vyletět: Er braust wegen jeder Kleinigkeit auf.Vyletí kvůli každé maličkosti.

zeslábnout: wegen der Krankheit schwach werdenzeslábnout nemocí

Recht: von Rechts wegenpodle práva