Hlavní obsah

kvůli

Předložka

  • wegen etw. Genkvůli dětemwegen der Kinder

Vyskytuje se v

inventura: zavřeno kvůli inventuřewegen Inventur geschlossen

nepohodnout se: Nepohodli se kvůli dovolené.Sie haben sich wegen des Urlaubs überworfen.

vyletět: Vyletí kvůli každé maličkosti.Er braust wegen jeder Kleinigkeit auf.

aufgrund, auf Grund: auf Grund des Regenskvůli dešti

ankleckern: Komm doch nicht wegen jeder Kleinigkeit angekleckert.Neotravuj kvůli každé maličkosti.

Coronavirus: Alle Großveranstaltungen wurden wegen des Coronavirus abgesagt.Všechny velké akce byly kvůli koronaviru zrušeny.

durch: Durch das Wetter wurde die Straße unpassierbar.Kvůli počasí byla silnice nesjízdná.

jener, jene, jenes: wegen jener schönen Taschekvůli (tam)té pěkné tašce

sich: Sie ärgerte sich über seine Lügen.Rozzlobila se kvůli jeho lžím.

wegen: wegen des schlechten Wetterskvůli špatnému počasí

willen: um unserer Freundschaft willenkvůli našemu přátelství