Hlavní obsah

kvůli

Předložka

  • wegen etw. Genkvůli dětemwegen der Kinder

Vyskytuje se v

inventura: zavřeno kvůli inventuřewegen Inventur geschlossen

nepohodnout se: Nepohodli se kvůli dovolené.Sie haben sich wegen des Urlaubs überworfen.

vyletět: Vyletí kvůli každé maličkosti.Er braust wegen jeder Kleinigkeit auf.

aufgrund, auf Grund: kvůli deštiauf Grund des Regens

ankleckern: Neotravuj kvůli každé maličkosti.Komm doch nicht wegen jeder Kleinigkeit angekleckert.

Coronavirus: Všechny velké akce byly kvůli koronaviru zrušeny.Alle Großveranstaltungen wurden wegen des Coronavirus abgesagt.

durch: Kvůli počasí byla silnice nesjízdná.Durch das Wetter wurde die Straße unpassierbar.

jener, jene, jenes: kvůli (tam)té pěkné tašcewegen jener schönen Tasche

sich: Rozzlobila se kvůli jeho lžím.Sie ärgerte sich über seine Lügen.

wegen: kvůli špatnému počasíwegen des schlechten Wetters

willen: kvůli našemu přátelstvíum unserer Freundschaft willen

kvůli: kvůli dětemwegen der Kinder