Hlavní obsah

willen

Předložka; s 2. pád

  • (um) etw. Gen willen form.kvůli komu/čemu, pro koho/coum unserer Freundschaft willenkvůli našemu přátelství

Vyskytuje se v

willen: kvůli komu/čemu, pro koho/co(um) etw. Gen willen

dank: díky jeho dobré vůlidank seinem guten Willen/seines guten Willens

getreu: podle jeho poslední vůlegetreu seinem letzten Willen

Wille: mít vůli co udělatden Willen haben, etw. zu tun

einig(er,e,es): s trochou dobré vůlemit einigem guten Willen

wider: proti vůli kohowider j-s Willen

bože: Bože můj!Um Gottes Willen!

pán: Pro pána boha!Um Gottes Willen!

vůle: při nejlepší vůlibeim besten Willen

oprávnit: oprávnit koho k vykonání poslední vůlej-n zur Ausführung des letzten Willens berechtigen

protivit se: protivit se čí vůlisich j-s Willen widersetzen

utužit: utužit vůliden Willen stärken

zlý: ze zlé vůleaus bösem Willen

dobrý: ukázat dobrou vůlieinen guten Willen zeigen

Gott: proboha úlek ap.um Gottes willen