Hlavní obsah

willen

Předložka; s 2. pád

  • (um) etw. Gen willen form.kvůli komu/čemu, pro koho/coum unserer Freundschaft willenkvůli našemu přátelství

Vyskytuje se v

willen: (um) etw. Gen willenkvůli komu/čemu, pro koho/co

dank: dank seinem guten Willen/seines guten Willensdíky jeho dobré vůli

getreu: getreu seinem letzten Willenpodle jeho poslední vůle

Wille: den Willen haben, etw. zu tunmít vůli co udělat

einig(er,e,es): mit einigem guten Willens trochou dobré vůle

wider: wider j-s Willenproti vůli koho

Gott: um Gottes willenproboha úlek ap.