Hlavní obsah

Gott

Der, podstatné jméno~es/řidč. ~s, -ö-er

 1. Bůh v monoteismuan Gott glaubenvěřit v BohaDer Priester betet zu Gott.Kněz se modlí k Bohu.
 2. bůh války, obchodu ap.

Der, podstatné jméno~es/řidč. ~s, -ö-er

 1. Grüß (dich) Gott! obl.Pozdrav (tě) pánbůh! pozdrav
 2. Gott weiß hovor.bůhví kdy, jak, co ap.
 3. so Gott will hovor.když pánbůh , -li pánbůh
 4. leben wie Gott in Frankreich hovor.žít si jako prase v žitě v přepychu
 5. Helf Gott! Pozdrav pánbůh! při kýchnutí
 6. Gott sei Dank! hovor.Díky bohu!, Bohudík(y)!, Zaplať pánbůh!
 7. um Gottes willen proboha úlek ap.
 8. in Gottes Namen hovor.budiž, pro za , spánembohem
 9. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Člověk míní, pánbůh mění.

Vyskytuje se v

Bild: Das ist/war ein Bild für (die) Götter!To je/byla podívaná pro bohy!, To je/bylo něco!

Gott: Grüß (dich) Gott!Pozdrav (tě) pánbůh! pozdrav

grüßen: Grüß Gott!Pozdrav pánbůh!

leider: leider Gottesžel Bohu bohužel

Liebe: die Liebe zu Gottláska k Bohu

ach: ach Gottach bože

beten: Sie beten für den Kranken zu Gott.Modlí se za nemocného k Bohu.

geben: Gibt es einen Gott?Je Bůh?

Opfer: Gott durch ein Opfer zu versöhnen versuchenpokusit se smířit si boha obětí

Sohn: přen., náb. Sohn GottesSyn boží, Boží syn

vergelten: Vergelts Gott!Pánbůh zaplať!

bože: Um Gottes Willen!Bože můj!

boží: mit Gottes Hilfes pomocí boží

bůh: Gott Vater/Sohn und Heiliger GeistBůh Otec/Syn a Duch svatý

dík: Gott sei Dank!Díky bohu!

pán: Herr GottPán Bůh

prozřetelnost: die Vorsehung GottesBoží prozřetelnost

zákon: Gesetze Gottesboží zákony

daný: von Gott gegebendaný od Boha

nevěřit: Ich glaube nicht an Gott.Nevěřím v Boha.

požehnat: Gott segne dich!Bůh ti požehnej.

věřit: an Gott glaubenvěřit v Boha

vyslyšet: Gott erhörte seine Bitten.Bůh vyslyšel jeho prosby.

vzývat: den Gott anbetenvzývat boha

ztělesnění: die Verkörperung des Gottesztělesnění boha

mít se: wie Gott in Frankreich lebenmít se jak prase v žitě

mlýn: Gottes Mühlen mahlen langsam, aber stetig.Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.

pánbůh: Gott bewahre!Chraň pánbůh!

bewahren: (Gott) Bewahre!Chraň Bůh!