Hlavní obsah

Gott

Der, podstatné jméno~es/řidč. ~s, -ö-er

 1. Bůh v monoteismuan Gott glaubenvěřit v BohaDer Priester betet zu Gott.Kněz se modlí k Bohu.
 2. bůh války, obchodu ap.

Der, podstatné jméno~es/řidč. ~s, -ö-er

 1. Grüß (dich) Gott! obl.Pozdrav (tě) pánbůh! pozdrav
 2. Gott weiß hovor.bůhví kdy, jak, co ap.
 3. so Gott will hovor.když pánbůh , -li pánbůh
 4. leben wie Gott in Frankreich hovor.žít si jako prase v žitě v přepychu
 5. Helf Gott! Pozdrav pánbůh! při kýchnutí
 6. Gott sei Dank! hovor.Díky bohu!, Bohudík(y)!, Zaplať pánbůh!
 7. um Gottes willen proboha úlek ap.
 8. in Gottes Namen hovor.budiž, pro za , spánembohem
 9. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Člověk míní, pánbůh mění.

Vyskytuje se v

bewahren: (Gott) Bewahre!Chraň Bůh!

Bild: Das ist/war ein Bild für (die) Götter!To je/byla podívaná pro bohy!, To je/bylo něco!

grüßen: Grüß Gott!Pozdrav pánbůh!

leider: leider Gottesžel Bohu bohužel

Liebe: die Liebe zu Gottláska k Bohu

ach: ach Gottach bože

beten: Sie beten für den Kranken zu Gott.Modlí se za nemocného k Bohu.

geben: Gibt es einen Gott?Je Bůh?

Opfer: Gott durch ein Opfer zu versöhnen versuchenpokusit se smířit si boha obětí

Sohn: přen., náb. Sohn GottesSyn boží, Boží syn

vergelten: Vergelts Gott!Pánbůh zaplať!

bože: Bože můj!Um Gottes Willen!

bože: Bože chraň!Gott bewahre!

boží: s pomocí božímit Gottes Hilfe

bůh: Bůh Otec/Syn a Duch svatýGott Vater/Sohn und Heiliger Geist

bůh: Pozdrav Pán Bůh!Grüß Gott!

bůh: Zaplať Pán Bůh!Gott sei Dank!, Vergelts Gott!

dík: Díky bohu!Gott sei Dank!

pán: Pán BůhHerr Gott

pán: Pro pána boha!Um Gottes Willen!

prozřetelnost: Boží prozřetelnostdie Vorsehung Gottes

zákon: boží zákonyGesetze Gottes

bůh: věřit v Bohaan Gott glauben

daný: daný od Bohavon Gott gegeben

nevěřit: Nevěřím v Boha.Ich glaube nicht an Gott.

požehnat: Bůh ti požehnej.Gott segne dich!

věřit: věřit v Bohaan Gott glauben

vyslyšet: Bůh vyslyšel jeho prosby.Gott erhörte seine Bitten.

vzývat: vzývat bohaden Gott anbeten

ztělesnění: ztělesnění bohadie Verkörperung des Gottes

mít se: mít se jak prase v žitěwie Gott in Frankreich leben

mlýn: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.Gottes Mühlen mahlen langsam, aber stetig.

pánbůh: Chraň pánbůh!Gott bewahre!

pánbůh: jak ho pánbůh stvořilwie Gott ihn geschaffen hat

pánbůh: Člověk míní, Pánbůh mění.Der Mensch denkt, Gott lenkt.