Hlavní obsah

Opfer

Das, podstatné jméno~s, ~

  1. oběť, obětní dar dar božstvuGott durch ein Opfer zu versöhnen versuchenpokusit se smířit si boha obětí
  2. oběť nezištný činkein Opfer an Zeit scheuennebát se obětovat časj-m ein Opfer abverlangenvyžádat si oběť na kom
  3. oběť války ap.Die Pest forderte zahllose Opfer.Mor si vyžádal nesčetné oběti.

Vyskytuje se v

gedenken: der Opfer des Unfalls gedenkenpřipomenout si oběti nehody

Opfer: Gott durch ein Opfer zu versöhnen versuchenpokusit se smířit si boha obětí

bezejmenný: namenlose Masse der Opferbezejmenná masa obětí

oběť: Er wurde Opfer von Taschendieben.Stal se obětí kapsářů.

přikovat: das Opfer an den Felsen anschmiedenpřikovat oběť ke skále

vyhlédnout: Der Dieb suchte sich ein neues Opfer aus.Zloděj si vyhlédl novou oběť.

vysát: Der Vampir hat sein Opfer ausgesaugt.Upír vysál svou oběť.

zbytečný: ein vergebliches Opferzbytečná oběť

fallen: j-m/etw. zum Opfer fallenpadnout za oběť komu/čemu, stát se obětí koho/čeho