Hlavní obsah

gedenken

Slovesogedachte, h. gedacht

  1. kniž.j-s/etw. připomenout si koho/co, uctít památku koho/čehoder Opfer des Unfalls gedenkenpřipomenout si oběti nehody
  2. kniž.j-s/etw. vzpomenout (si) na koho/co na přítele ap.Sie gedachte der Freundin.Vzpomněla si na kamarádku.
  3. hodlat, zamýšlet odcestovat ap.

Vyskytuje se v

dein: Wir haben dein gedacht.Mysleli jsme (na) tebe.

deiner: Ich gedenke/erinnere mich deiner.Myslím/Vzpomínám na tebe.

gedenken: der Opfer des Unfalls gedenkenpřipomenout si oběti nehody

denken: Was hast du dir (eigentlich) dabei gedacht?Co sis (vlastně vůbec) myslel?