Hlavní obsah

denken

Slovesodachte, h. gedacht

  1. myslet, přemýšlet, uvažovatetw. zu Ende denkendomyslet co do koncelaut denkenmyslet nahlasSolange ich denken kann ...Pokud mi paměť sahá ...
  2. uvažovat, smýšlet tolerantně, podle ap.
  3. myslet si, domnívat se, věřitMeine Eltern dachten, im Recht zu sein.Mí rodiče si mysleli, že jsou v právu.
  4. über j-n/etw., von j-m/etw. (po)myslet si, mínit, smýšlet o kom/čemWie denkst du darüber?Co si o tom myslíš?
  5. sich denken myslet si, představovat si
  6. an j-n/etw. vzpomenout (si)/vzpomínat, myslet na koho/co na blahopřání k narozeninám ap.

Vyskytuje se v

Gott: Der Mensch denkt, Gott lenkt.Člověk míní, pánbůh mění.

hören: Ich denk', ich hör nicht recht!Já snad špatně slyším!

an: an j-n/etw. denkenmyslet na koho/co

aneinander: aneinander denkenmyslet jeden na druhého

dein: Wir haben dein gedacht.Mysleli jsme (na) tebe.

grauen: Mir graut, wenn ich an morgen denke.Děsím se, když pomyslím na zítřek.

ihn: Sie dachte nur an ihn.Myslela jen na něho.

pragmatisch: pragmatisch denkenpragmaticky myslet

rational: rational denkenracionálně myslet

být: Myslím, tedy jsem.Ich denke, also bin ich.

co: Nač myslíš?Woran denkst du?

dopředu: myslit/plánovat dopředuvorwärts denken/planen

konvergentní: psych. konvergentní myšleníkonvergentes Denken

logicky: logicky uvažovatlogisch denken

mozek: uvažovat spíš mozkem než srdcemeher mit dem Gehirn als mit dem Herzen denken

myslet: Na co myslíš?Woran denkst du?

myslet: Myslím, že ano.Ich denke schon.

myslet si: Co si o tom myslíš?Was denkst du darüber?

nač: Nač myslíš?Woran denkst du?

návrat: myslet na návratan die Rückkehr denken

nesoulad: nesoulad mezi myšlením a jednánímein Missverhältnis zwischen Denken und Handeln

pomalý: pomalý v myšlení/v chápánílangsam im Denken/Begreifen

pragmatický: pragmatické myšlenípragmatisches Denken

rozmyslet si: Pořádně si to rozmysli!Denk gut darüber nach!

smět: Nesmí na to myslet.Er darf nicht daran denken.

vůbec: Co si o tom vůbec myslíš?Was denkst du überhaupt darüber?

myslet: myslet nahlaslaut denken

pánbůh: Člověk míní, Pánbůh mění.Der Mensch denkt, Gott lenkt.