Hlavní obsah

denken

Slovesodachte, h. gedacht

  1. myslet, přemýšlet, uvažovatetw. zu Ende denkendomyslet co do koncelaut denkenmyslet nahlasSolange ich denken kann ...Pokud mi paměť sahá ...
  2. uvažovat, smýšlet tolerantně, podle ap.
  3. myslet si, domnívat se, věřitMeine Eltern dachten, im Recht zu sein.Mí rodiče si mysleli, že jsou v právu.
  4. über j-n/etw., von j-m/etw. (po)myslet si, mínit, smýšlet o kom/čemWie denkst du darüber?Co si o tom myslíš?
  5. sich denken myslet si, představovat si
  6. an j-n/etw. vzpomenout (si)/vzpomínat, myslet na koho/co na blahopřání k narozeninám ap.

Vyskytuje se v

Gott: Der Mensch denkt, Gott lenkt.Člověk míní, pánbůh mění.

hören: Ich denk', ich hör nicht recht!Já snad špatně slyším!

an: an j-n/etw. denkenmyslet na koho/co

aneinander: aneinander denkenmyslet jeden na druhého

dein: Wir haben dein gedacht.Mysleli jsme (na) tebe.

grauen: Mir graut, wenn ich an morgen denke.Děsím se, když pomyslím na zítřek.

ihn: Sie dachte nur an ihn.Myslela jen na něho.

pragmatisch: pragmatisch denkenpragmaticky myslet

rational: rational denkenracionálně myslet

být: Ich denke, also bin ich.Myslím, tedy jsem.

co: Woran denkst du?Nač myslíš?

dopředu: vorwärts denken/planenmyslit/plánovat dopředu

konvergentní: konvergentes Denkenpsych. konvergentní myšlení

logicky: logisch denkenlogicky uvažovat

mozek: eher mit dem Gehirn als mit dem Herzen denkenuvažovat spíš mozkem než srdcem

myslet: Woran denkst du?Na co myslíš?

myslet si: Was denkst du darüber?Co si o tom myslíš?

nač: Woran denkst du?Nač myslíš?

návrat: an die Rückkehr denkenmyslet na návrat

nesoulad: ein Missverhältnis zwischen Denken und Handelnnesoulad mezi myšlením a jednáním

pomalý: langsam im Denken/Begreifenpomalý v myšlení/v chápání

pragmatický: pragmatisches Denkenpragmatické myšlení

rozmyslet si: Denk gut darüber nach!Pořádně si to rozmysli!

smět: Er darf nicht daran denken.Nesmí na to myslet.

vůbec: Was denkst du überhaupt darüber?Co si o tom vůbec myslíš?

pánbůh: Der Mensch denkt, Gott lenkt.Člověk míní, Pánbůh mění.

denken: sich denkenmyslet si, představovat si