Hlavní obsah

hören

Sloveso

 1. slyšet špatně ap.einen Knall hörenzaslechnout třesksich gern reden hörenrád se poslouchat
 2. poslouchat rádio ap.ein Konzert hörenposlouchat koncert
 3. vyslechnout názor odborníka ap.
 4. auf etw. Akk poslouchat co, zaposlouchat se do čeho vyzvánění zvonů ap.
 5. auf j-n/etw. (u)poslechnout koho/co, dát na koho/co na něčí radu ap.
 6. hovor.poslouchat o dětechDer Junge will absolut nicht hören.Ten chlapec vůbec neposlouchá.
 7. von j-m/etw. slyšet, doslechnout se, dozvědět se o kom/čem o sousedovi ap.

Sloveso

 1. Hör mal!, Hören Sie mal! vyjádření protestuhovor.No poslyš(te)!
 2. etwas/nichts von sich hören lassen dát/nedat o sobě vědět
 3. (noch) von j-m hören o kom (ještě) (u)slyšet dostat zprávuWir haben von ihm seit zwei Jahren nichts gehört.Neslyšeli jsme o něm již dva roky.
 4. o kom (ještě) (u)slyšet výhrůžkaSie werden noch von mir hören!Vy o mně ještě uslyšíte!
 5. etwas von j-m zu hören bekommen hovor.od koho dostat vynadáno
 6. Ich denk', ich hör nicht recht! snad špatně slyším!

Vyskytuje se v

Engel: die Engel im Himmel singen hörenvidět všechny svaté, slyšet zpívat andělíčky

Gras: das Gras wachsen hörenslyšet trávu růst

Zukunft: j-m/etw. gehört die Zukunftkomu/čemu patří budoucnost

hübsch: hübsche Wörter hörenslyšet pěkná slova

weithin: weithin zu hören seinbýt slyšet daleko

auf: Der Lärm war auf einige Meter zu hören.Hluk byl slyšet na několik metrů.

aufhören: přen., hovor. Da hört (sich) doch alles auf!Tady už přestává všechno!, To už je vrchol!

aufhören: Hör mal endlich auf!Už konečně přestaň!

etwas: Wir hörten etwas.Něco jsme zaslechli.

gehören: Das Buch gehört mir.Ta kniha patří mně.

gehören: Benimm dich, wie es sich gehört.Chovej se, jak se sluší.

herhören: Hört mal alle her!Všichni mě poslouchejte!

hingehören: Wo gehört das Messer hin ? – Es gehört dort hin, in die Schublade.Kam patří ten nůž? – Patří tam, do zásuvky.

kneifen: Hör auf, mich dauernd zu kneifen!Přestaň mě pořád štípat!

Lust: Wenn ich das höre, vergeht mir die Lust.Když to slyším, přechází mě chuť.

mögen: Wo mag das Kind es nur gehört haben?Kde to to dítě jen mohlo slyšet?

niederprasseln: Man hörte die Hagelkörner auf das Dach niederprasseln.Bylo slyšet padat kroupy na střechu.

Sinn: die fünf Sinne - das Hören/Sehen/Riechen/Schmecken/Fühlenpět smyslů - sluch/zrak/čich/chuť/hmat

Spaß: hovor. Da hört der Spaß auf!Tady končí všechna legrace!

Ton: hovor. Ich möchte keinen Ton mehr hören!Už nechci slyšet ani slovo!

Umkreis: im Umkreis von 80 Metern zu hören seinbýt slyšet v okruhu 80 metrů

wehtun: Hör auf, du tust mir weh.Přestaň, to bolí.

welcher, welche, welches: Welcher Mantel gehört dir?Který kabát je tvůj?

zuhören: Jetzt hör(e) mir mal gut zu!Teď mě dobře poslouchej!

verschlagen: Als sie das hörte, verschlug es ihr die Sprache.Když to uslyšela, vzalo jí to řeč.

bušení: slyšet bušení jeho srdcesein Herz klopfen hören

dávat: dávat na rady kohoauf j-s Ratschläge hören

doslechnout se: Doslechl ses o tom?Hast du davon gehört?

dovřít: Voda dovřela.Das Wasser hörte auf zu sieden.

chtít: Nechce o tom ani slyšet.Er will davon nichts hören.

inteligence: Patří k inteligenci.Er gehört der Intelligenz an.

jaký: Jaký kabát je tvůj?Welcher Mantel gehört dir?

jemný: slyšet jemné zvukyzarte/gelinde Töne hören

mezi: Železo patří mezi kovy.Das Eisen gehört zu den Metallen.

mušle: poslouchat hučení moře v mušlidas Meeresrauschen in der Muschel hören

nedoslýchat: nedoslýchat na jedno uchoauf einem Ohr schlecht hören

nedutat: Pozorně poslouchal, ani nedutal.Er hörte aufmerksam zu, ohne zu mucken.

někde: Někde to zaslechl.Er hat es irgendwo gehört.

patřit: dát každému, co mu patříjedem geben, was ihm gehört

patřit: Kam patří ten nůž?Wo gehört das Messer hin?

patřit: To sem nepatří!Das gehört nicht hierher!

plácnout: Přestaň, nebo ti jednu plácnu.Hör mal auf, sonst klatsche ich dir eine.

povolaný: slyšet co z povolaných ústetw. aus berufenem Mund hören

pozeptat se: Pozeptej se tam.Hör dich dort um.

přebolet: Časem všechno přebolí.Jeder Schmerz hört mit der Zeit auf.

rádio: slyšet co v rádiuetw. im Radio hören

rozkoš: naslouchat s rozkoší hudběmit Wonne Musik hören

sluchátko: nasadit si sluchátka a poslouchat hudbuKopfhörer aufsetzen und Musik hören

vrtět se: Přestaň se vrtět!Hör auf zu zappeln!

vy: Dlouho jsem o vás neslyšel.Ich habe über Sie lange nichts gehört.

zezdola: slyšet zezdola hlasitý hovorein lautes Gespräch von unten hören

andělíček: slyšet všechny andělíčky zpívatdie Engel singen hören

slyšet: přen. slyšet trávu růstdas Gras wachsen hören, die Flöhe husten hören

slyšet: Nechci o tom ani slyšet.Ich will davon nichts hören!, Auf diesem Ohr bin ich taub!

starý: Patří do starého železa.Er gehört zum alten Eisen.

tráva: přen. slyšet trávu růstdas Gras wachsen hören

ucho: slyšet co na vlastní ušietw. mit eigenen Ohren hören

vědět: Dejte o sobě brzy vědět.Lassen Sie bald von sich hören.