Hlavní obsah

Zukunft

Die, podstatné jméno~, -ü-e; mst Sg

  1. in Zukunft v budoucnu
  2. j-m/etw. gehört die Zukunft komu/čemu patří budoucnost

Vyskytuje se v

Ahn: Die Ahnen kämpften für unsere Zukunft.Předci bojovali za naši budoucnost.

trinken: auf eine glückliche Zukunft trinkenpít na šťastnou budoucnost

voraussagen: j-m eine große Zukunft voraussagenpředpovídat komu velkou budoucnost

bát se: bát se budoucnostidie Zukunft fürchten

blízký: v blízké budoucnostiin naher Zukunft

budoucnost: v (nejbližší) budoucnostiin (nächster) Zukunft

daleko: vidět daleko do budoucnostiweit in die Zukunft sehen

daleký: daleká budoucnostferne Zukunft

hovořit: hovořit o budoucnostiüber die Zukunft reden

optimisticky: dívat se optimisticky do budoucnostioptimistisch in die Zukunft blicken

pohádkový: očekávat pohádkovou budoucnosteine märchenhafte Zukunft erwarten

pohovořit (si): pohovořit si s partnerem o společné budoucnostisich mit dem Partner über die gemeinsame Zukunft unterhalten

prozíravě: prozíravě hledět do budoucnaumsichtig in die Zukunft blicken

rozjímat: Často rozjímá o své budoucností.Er sinnt oft über seine Zukunft nach.

růžově: Budoucnost nevypadá příliš růžově.Die Zukunft sieht nicht sehr rosig aus.

věštit: Věštila mu skvělou budoucnost.Sie weissagte ihm eine großartige Zukunft.

vzdálený: vzdálená budoucnostdie ferne Zukunft