Hlavní obsah

budoucnost

Podstatné jméno, rod ženský

  • die Zukunftv (nejbližší) budoucnostiin (nächster) Zukunft

Vyskytuje se v

hudba: hudba budoucnostidie Zukunftsmusik

bát se: bát se budoucnostidie Zukunft fürchten

blízký: v blízké budoucnostiin naher Zukunft

daleko: vidět daleko do budoucnostiweit in die Zukunft sehen

daleký: daleká budoucnostferne Zukunft

hovořit: hovořit o budoucnostiüber die Zukunft reden

optimisticky: dívat se optimisticky do budoucnostioptimistisch in die Zukunft blicken

pohádkový: očekávat pohádkovou budoucnosteine märchenhafte Zukunft erwarten

pohovořit (si): pohovořit si s partnerem o společné budoucnostisich mit dem Partner über die gemeinsame Zukunft unterhalten

rozjímat: Často rozjímá o své budoucností.Er sinnt oft über seine Zukunft nach.

růžově: Budoucnost nevypadá příliš růžově.Die Zukunft sieht nicht sehr rosig aus.

věštit: Věštila mu skvělou budoucnost.Sie weissagte ihm eine großartige Zukunft.

vzdálený: vzdálená budoucnostdie ferne Zukunft

morgen: technologie budoucnostidie Technologie von morgen

Zukunft: (umět) předpovídat budoucnostdie Zukunft voraussagen (können)

Ahn: Předci bojovali za naši budoucnost.Die Ahnen kämpften für unsere Zukunft.

Bestand: nemít budoucnostkeinen Bestand haben

trinken: pít na šťastnou budoucnostauf eine glückliche Zukunft trinken

voraussagen: předpovídat komu velkou budoucnostj-m eine große Zukunft voraussagen

budoucnost: v (nejbližší) budoucnostiin (nächster) Zukunft