Hlavní obsah

budoucnost

Podstatné jméno, rod ženský

  • die Zukunftv (nejbližší) budoucnostiin (nächster) Zukunft

Vyskytuje se v

hudba: hudba budoucnostidie Zukunftsmusik

bát se: bát se budoucnostidie Zukunft fürchten

blízký: v blízké budoucnostiin naher Zukunft

daleko: vidět daleko do budoucnostiweit in die Zukunft sehen

daleký: daleká budoucnostferne Zukunft

hovořit: hovořit o budoucnostiüber die Zukunft reden

optimisticky: dívat se optimisticky do budoucnostioptimistisch in die Zukunft blicken

pohádkový: očekávat pohádkovou budoucnosteine märchenhafte Zukunft erwarten

pohovořit (si): pohovořit si s partnerem o společné budoucnostisich mit dem Partner über die gemeinsame Zukunft unterhalten

rozjímat: Často rozjímá o své budoucností.Er sinnt oft über seine Zukunft nach.

růžově: Budoucnost nevypadá příliš růžově.Die Zukunft sieht nicht sehr rosig aus.

věštit: Věštila mu skvělou budoucnost.Sie weissagte ihm eine großartige Zukunft.

vzdálený: vzdálená budoucnostdie ferne Zukunft

morgen: die Technologie von morgentechnologie budoucnosti

Zukunft: die Zukunft voraussagen (können)(umět) předpovídat budoucnost

Zukunft: eine Zukunft habenmít budoucnost

Ahn: Die Ahnen kämpften für unsere Zukunft.Předci bojovali za naši budoucnost.

Bestand: keinen Bestand habennemít budoucnost

trinken: auf eine glückliche Zukunft trinkenpít na šťastnou budoucnost

voraussagen: j-m eine große Zukunft voraussagenpředpovídat komu velkou budoucnost