Hlavní obsah

morgen

Příslovce

  1. ráno, zránamorgen frühčasně z ránazu morgenk ránu
  2. zítramorgen Abendzítra večerbis morgendo zítra, do zítřkafür morgenna zítra, na zítřekmorgen in einer Woche/einem Jahrod zítřka za týden/rok
  3. zítřek, budoucnostdie Technologie von morgentechnologie budoucnosti

Příslovce

  1. Morgen ist auch noch ein Tag. Zítra je taky den.

Der, podstatné jméno~s, ~

  • ránoGuten Morgen!Dobré ráno!Morgen für Morgenkaždé ránoeines (schönen) Morgensjednoho (pěkného) rána

Vyskytuje se v

morgen: Zítra je taky den.Morgen ist auch noch ein Tag.

Tag: Zítra je taky den!Morgen ist auch noch ein Tag!

aber: dnes ne, ale zítraheute nicht, aber morgen

dämmern: Rozednívá se.Der Morgen/Tag dämmert.

Morgen: Dobré ráno!Guten Morgen!

schon: Kdyby (už) tak bylo zítra!Wenn (es) nur schon morgen wäre!

Abend: od rána do večeravon Morgen bis Abend

anrufen: Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?

behandeln: Nemohli bychom to probrat zítra?Können wir das nicht morgen behandeln?

daheimbleiben: Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.Sollte es morgen regen, bleiben wir daheim.

dass: Je pravda, že zítra jede na dovolenou?Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?

der, die, das: Fischerovi jedou zítra na dovolenou.Die Fischers fahren morgen in Urlaub.

entweder: Buď přijde dnes, nebo zítra.Er kommt entweder heute oder morgen.

essen: Zítra kolem poledne jdeme na pizzu.Wir gehen morgen gegen Mittag Pizza essen.

frisch: kupovat každé ráno čerstvý chlébjeden Morgen frisches Brot kaufen

grauen: Rozednívá se.Der Morgen graut.

gut: Dobré ráno!Guten Morgen!

hoffen: Doufám, že bude zítra hezké počasí.Ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter gibt.

plus: Ráno bylo plus pět stupňů.Am Morgen waren es fünf Grad plus.

sagen: říci komu dobré ránoj-m Guten Morgen sagen

stehen: Úkol musí být zítra hotový.Die Aufgabe muss morgen stehen.

von: Od zítřka nekouřím.Von morgen ab rauche ich nicht mehr.

bis: Zítra na shledanou!, Tak zítra!Bis morgen!

dobrý: Dobré ráno!Guten Morgen!

předpověď: meteor. předpověď počasí na zítřekdie Wettervorhersage für morgen

ráno: Dobré ráno!Guten Morgen!

večer: od rána do večeravon früh bis spät, vom Morgen bis zum Abend

brzy: vstát brzy ránofrüh am Morgen aufstehen

být: Nepřišel bys zítra?Würdest du morgen kommen?

mít: Zítra má být hezky.Morgen soll schönes Wetter sein.

mrknout: Zítra se na to mrknu.Ich sehe mir das morgen an.

naráz: Přestala naráz kouřit.Sie hat von heute auf morgen aufgehört zu rauchen.

ne: Zavolej mi, ale ne zítra.Ruf mich an, aber nicht morgen.

odpoledne: dnes/zítra odpoledneheute/morgen Nachmittag

pozdě: pozdě k ránu/v nocispät gegen Morgen/in der Nacht

prý: Má to prý být zítra celé hotové.Es soll morgen ganz fertig sein.

představit si: Jen si představ, kam zítra jedu!Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre.

rámusit: rámusit až do ránabis zum Morgen Radau machen

roztočit: Zítra to pořádně roztočíme.Morgen hauen wir auf die Pauke.

sněžit: Zítra má sněžit.Es soll morgen schneien.

sprchnout: Ráno trochu sprchlo.Es nieselte am Morgen ein bisschen.

ty: Zítra přijdu k tobě.Morgen komme ich zu dir.

týden: od zítřka za týdenmorgen in einer Woche

vcházet: Nový zákon zítra vchází v platnost.Das neue Gesetz tritt morgen in Kraft.

vytrvat: Vytrvala u nemocného až do rána.Sie hat bei dem Kranken bis zum Morgen ausgehalten.

zatelefonovat: Můžeš mi zítra zatelefonovat?Kannst du mich morgen anrufen?

zítra: zítra ránomorgen früh

zítřek: od zítřka za týdenab morgen in einer Woche

znovu: Zítra to zkusím znovu.Ich werde es morgen nochmals versuchen.

zrána: Hned zrána odjíždíme.Wir fahren gleich am Morgen ab.

dnes: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek!Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen!

moudrý: Ráno je moudřejší večera.Guter Rat kommt über Nacht., Der Morgen ist weiser als der Abend.

heute: raději hnedlieber heute als morgen