Hlavní obsah

behandeln

Sloveso

  1. j-n/etw. irgendwie zacházet, jednat, nakládat s kým/čím jakSie weiß, wie man den Chef behandeln muss.Ví, jak se musí na šéfa.die neue Maschine bedachtsam behandelnzacházet opatrně s novým strojem
  2. ošetřit stromy postřikem ap.
  3. etw. Akk pojednávat o čem o válce ap., zabývat se čím minulostí ap.Seine Diplomarbeit behandelt das Problem der Arbeitslosigkeit.Jeho diplomová práce pojednává o problému nezaměstnanosti.
  4. etw. Akk probírat co, diskutovat o čemKönnen wir das nicht morgen behandeln?Nemohli bychom to probrat zítra?
  5. probírat, brát učivo ap.
  6. etw. Akk pojednat o čem, vyložit, analyzovat co téma ap.
  7. ošetřit pacienta ap., léčit nemoc ap.die Allergie homöopathisch behandelnléčit alergii homeopaticky

Vyskytuje se v

human: Gefangene human behandelnzacházet humánně s vězni

Vieh: j-n wie ein Stück Vieh behandelnzacházet s kým jako s dobytkem

stiefmütterlich: j-n/etw. stiefmütterlich behandelnzacházet s kým/čím macešsky

vorsichtig: etw. vorsichtig behandelnobezřetně zacházet s čím

citlivě: chovat se ke komu citlivěj-n gefühlvoll behandeln

hanebně: hanebně se zachovat ke komuj-n schändlich behandeln

chovat se: chovat se ke komu přezíravěj-n geringschätzig behandeln

krutě: krutě s kým zacházetj-n grausam behandeln

nevděčně: zachovat se nevděčně ke komuj-n undankbar behandeln

ošetřit: ošetřit koho ambulantněj-n ambulant behandeln

pieta: zacházet s čím s pietouetw. mit Pietät behandeln

pojednávat: V článku pojednává o ochraně životního prostředí.In seinem Artikel behandelt er den Umweltschutz.

raněný: ošetřit raněnéhoden Verletzten behandeln

surově: zacházet s kým surověj-n grob behandeln

špatně: špatně zacházet s kýmj-n schlecht behandeln

děcko: jednat s kým jako s malým děckemj-n wie ein kleines Kind behandeln