Hlavní obsah

behandeln

Sloveso

  1. j-n/etw. irgendwie zacházet, jednat, nakládat s kým/čím jakSie weiß, wie man den Chef behandeln muss.Ví, jak se musí na šéfa.die neue Maschine bedachtsam behandelnzacházet opatrně s novým strojem
  2. ošetřit stromy postřikem ap.
  3. etw. Akk pojednávat o čem o válce ap., zabývat se čím minulostí ap.Seine Diplomarbeit behandelt das Problem der Arbeitslosigkeit.Jeho diplomová práce pojednává o problému nezaměstnanosti.
  4. etw. Akk probírat co, diskutovat o čemKönnen wir das nicht morgen behandeln?Nemohli bychom to probrat zítra?
  5. probírat, brát učivo ap.
  6. etw. Akk pojednat o čem, vyložit, analyzovat co téma ap.
  7. ošetřit pacienta ap., léčit nemoc ap.die Allergie homöopathisch behandelnléčit alergii homeopaticky

Vyskytuje se v

human: Gefangene human behandelnzacházet humánně s vězni

Vieh: j-n wie ein Stück Vieh behandelnzacházet s kým jako s dobytkem

stiefmütterlich: j-n/etw. stiefmütterlich behandelnzacházet s kým/čím macešsky

vorsichtig: etw. vorsichtig behandelnobezřetně zacházet s čím

citlivě: j-n gefühlvoll behandelnchovat se ke komu citlivě

hanebně: j-n schändlich behandelnhanebně se zachovat ke komu

chovat se: j-n geringschätzig behandelnchovat se ke komu přezíravě

krutě: j-n grausam behandelnkrutě s kým zacházet

nevděčně: j-n undankbar behandelnzachovat se nevděčně ke komu

ošetřit: j-n ambulant behandelnošetřit koho ambulantně

pieta: etw. mit Pietät behandelnzacházet s čím s pietou

pojednávat: In seinem Artikel behandelt er den Umweltschutz.V článku pojednává o ochraně životního prostředí.

raněný: den Verletzten behandelnošetřit raněného

surově: j-n grob behandelnzacházet s kým surově

špatně: j-n schlecht behandelnšpatně zacházet s kým

děcko: j-n wie ein kleines Kind behandelnjednat s kým jako s malým děckem

behandeln: Sie weiß, wie man den Chef behandeln muss.Ví, jak se musí na šéfa.