Hlavní obsah

warten

Sloveso

  1. auf j-n/etw. čekat na koho/coauf einen Studienplatz wartenčekat na studijní místoan der Ampel stehen und auf Grün wartenstát na semaforu a čekat na zelenou
  2. mit etw. auf j-n čekat, počkat s čím na koho
  3. tech.etw. Akk provádět údržbu čeho stroje ap.

Vyskytuje se v

Augenblick: Wartet einen Augenblick, bitte!Počkejte chvilku, prosím!

bis: Ich warte, bis du kommst.Počkám, dokud nepřijdeš.

empfehlen: Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.

kribbelig: Dieses ewige Warten macht mich ganz kribbelig.Toto věčné čekání mě dost vytáčí.

lange: Wie lange musstest du warten?Jak dlouho jsi musel čekal?

mögen: Er mag ruhig warten.Klidně může počkat.

Zweck: Es hat wohl wenig Zweck, wenn ich noch auf ihn warte.Nemá asi smysl, abych na něho ještě čekal.

být: Budu čekat na rohu.Ich werde an der Ecke warten.

čekat: čekat na vlakauf den Zug warten

dávno: Na to už dávno čekám.Darauf warte ich schon lange.

dlouho: Na to už dlouho čekal.Darauf hat er schon lange gewartet.

dokud: Počkám, dokud nepřijdeš.Ich warte, bis du kommst.

chvíle: Můžeš chvíli počkat?Kannst du einen Moment warten?

načekat se: To se načekáš!Da wirst du aber lange warten!

napjatě: napjatě čekat na koho/coauf j-n/etw. gespannt warten

nejvýš: počkat nejvýš deset minuthöchstens zehn Minuten warten

netrpělivě: netrpělivě čekat na koho/coauf j-n/etw. ungeduldig warten

než: Počkej, než to vyřídím.Warte mal, bis ich es erledige.

obout se: Počkej, musím se ještě obout.Warte mal, ich muss noch die Schuhe anziehen.

opodál: čekat opodálabseits warten

počkat: Počkej okamžik!Warte einen Augenblick!

pokrájet: Počkej, pokrájím ti to.Warte mal, ich schneide es dir vor.

pomalu: Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.

pozítří: čekat do pozítříbis Übermorgen warten

promarnit: promarnit čas čekánímdie Zeit mit Warten verschwenden

před, přede: čekat před domemvor dem Haus warten

předsíň: čekat v předsíniim Vorraum warten

příznivý: čekat na příznivý okamžikauf einen günstigen Augenblick warten

stačit: Počkej na mě, nestačím ti.Warte mal, ich komme dir nicht nach.

takřka: Čekali takřka tři hodiny.Sie warteten beinahe drei Stunden.

tuhle: Sedni si tuhle a čekej.Setz dich her und warte.

vyčkat: Vyčkej a uvidíš.Warte ab und du wirst schon sehen.

vyhrnout: Počkej, ještě musím vyhrnout sníh.Warte mal, ich muss noch Schnee schaufeln.

vychladnout: Počkej, až polévka vychladne.Warte, bis die Suppe abkühlt.

vyjádření: Čekám na tvé vyjádření.Ich warte auf deine Äußerung.

vyprovodit: Počkej chvilku, vyprovodím tě.Warte mal, ich begleite dich.

zatímco: Zatímco čekal na vlak, četl si noviny.Während er auf den Zug wartete, las er die Zeitung.

okamžik: Počkej okamžik!Warte mal einen Augenblick!