Hlavní obsah

warten

Sloveso

  1. auf j-n/etw. čekat na koho/coauf einen Studienplatz wartenčekat na studijní místoan der Ampel stehen und auf Grün wartenstát na semaforu a čekat na zelenou
  2. mit etw. auf j-n čekat, počkat s čím na koho
  3. tech.etw. Akk provádět údržbu čeho stroje ap.

Vyskytuje se v

Augenblick: Wartet einen Augenblick, bitte!Počkejte chvilku, prosím!

bis: Ich warte, bis du kommst.Počkám, dokud nepřijdeš.

empfehlen: Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.

kribbelig: Dieses ewige Warten macht mich ganz kribbelig.Toto věčné čekání mě dost vytáčí.

lange: Wie lange musstest du warten?Jak dlouho jsi musel čekal?

mögen: Er mag ruhig warten.Klidně může počkat.

Zweck: Es hat wohl wenig Zweck, wenn ich noch auf ihn warte.Nemá asi smysl, abych na něho ještě čekal.

být: Ich werde an der Ecke warten.Budu čekat na rohu.

čekat: auf den Zug wartenčekat na vlak

dávno: Darauf warte ich schon lange.Na to už dávno čekám.

dlouho: Darauf hat er schon lange gewartet.Na to už dlouho čekal.

dokud: Ich warte, bis du kommst.Počkám, dokud nepřijdeš.

chvíle: Kannst du einen Moment warten?Můžeš chvíli počkat?

načekat se: Da wirst du aber lange warten!To se načekáš!

napjatě: auf j-n/etw. gespannt wartennapjatě čekat na koho/co

nejvýš: höchstens zehn Minuten wartenpočkat nejvýš deset minut

netrpělivě: auf j-n/etw. ungeduldig wartennetrpělivě čekat na koho/co

než: Warte mal, bis ich es erledige.Počkej, než to vyřídím.

obout se: Warte mal, ich muss noch die Schuhe anziehen.Počkej, musím se ještě obout.

opodál: abseits wartenčekat opodál

počkat: Warte einen Augenblick!Počkej okamžik!

pokrájet: Warte mal, ich schneide es dir vor.Počkej, pokrájím ti to.

pomalu: Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.

pozítří: bis Übermorgen wartenčekat do pozítří

promarnit: die Zeit mit Warten verschwendenpromarnit čas čekáním

před, přede: vor dem Haus wartenčekat před domem

předsíň: im Vorraum wartenčekat v předsíni

příznivý: auf einen günstigen Augenblick wartenčekat na příznivý okamžik

stačit: Warte mal, ich komme dir nicht nach.Počkej na mě, nestačím ti.

takřka: Sie warteten beinahe drei Stunden.Čekali takřka tři hodiny.

tuhle: Setz dich her und warte.Sedni si tuhle a čekej.

vyčkat: Warte ab und du wirst schon sehen.Vyčkej a uvidíš.

vyhrnout: Warte mal, ich muss noch Schnee schaufeln.Počkej, ještě musím vyhrnout sníh.

vychladnout: Warte, bis die Suppe abkühlt.Počkej, až polévka vychladne.

vyjádření: Ich warte auf deine Äußerung.Čekám na tvé vyjádření.

vyprovodit: Warte mal, ich begleite dich.Počkej chvilku, vyprovodím tě.

zatímco: Während er auf den Zug wartete, las er die Zeitung.Zatímco čekal na vlak, četl si noviny.

okamžik: Warte mal einen Augenblick!Počkej okamžik!

warten: auf einen Studienplatz wartenčekat na studijní místo