Hlavní obsah

napjatě

Příslovce

  • (an)gespanntnapjatě čekat na koho/coauf j-n/etw. gespannt warten

Vyskytuje se v

napjatý: přen. napjaté svalygespannte Muskeln

napjatě: napjatě čekat na koho/coauf j-n/etw. gespannt warten