Hlavní obsah

čekat

Nedokonavé sloveso

  1. (očekávat) warten auf j-n/etw., erwarten j-n/etw.čekat večer návštěvueinen Besuch am Abend erwartenčekat na vlakauf den Zug warten
  2. (předpokládat) erwartenčekat dopiseinen Brief erwartenTo se dalo čekat.Das war zu erwarten.
  3. (dítě ap.) erwarten
  4. (odkládat něco) warten auf j-n/etw.

Vyskytuje se v

miminko: čekat miminkoein Baby erwarten

být: Budu čekat na rohu.Ich werde an der Ecke warten.

dávno: Na to už dávno čekám.Darauf warte ich schon lange.

dlouho: Na to už dlouho čekal.Darauf hat er schon lange gewartet.

napjatě: napjatě čekat na koho/coauf j-n/etw. gespannt warten

ne: No ne, to bych nikdy nečekal.Nanu, so (et)was würde ich nie erwarten.

netrpělivě: netrpělivě čekat na koho/coauf j-n/etw. ungeduldig warten

opodál: čekat opodálabseits warten

pomalu: Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.

pozítří: čekat do pozítříbis Übermorgen warten

před, přede: čekat před domemvor dem Haus warten

předsíň: čekat v předsíniim Vorraum warten

příznivý: čekat na příznivý okamžikauf einen günstigen Augenblick warten

takřka: Čekali takřka tři hodiny.Sie warteten beinahe drei Stunden.

tuhle: Sedni si tuhle a čekej.Setz dich her und warte.

vyhazov: čekat na vyhazoveinen Rausschmiss erwarten

vyjádření: Čekám na tvé vyjádření.Ich warte auf deine Äußerung.

zatímco: Zatímco čekal na vlak, četl si noviny.Während er auf den Zug wartete, las er die Zeitung.

přírůstek: čekat přírůstek do rodinyFamilienzuwachs erwarten

rodina: čekat rodinuFamilienzuwachs erwarten