Hlavní obsah

erwarten

Vyskytuje se v

Zuwachs: Zuwachs bekommen/erwartenmít/očekávat přírůstek v rodině

Kind: ein Kind erwartenčekat dítě

sein: etw. ist zu erwartenco se dá čekat

südlich: südlichen Wind erwartenočekávat jižní vítr

Besserung: eine Besserung der Situation erwartenočekávat zlepšení situace

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

sehnlich: j-n sehnlich erwartenkoho toužebně očekávat

wider: wider Erwartenoproti očekávání