Hlavní obsah

dítě

Vyskytuje se v

adoptivní: adoptivní dítědas Adoptivkind

kantorský: kantorské dítědas Lehrerkind

křik: křik dítětedas Kindergeschrei

láska: láska k dětemdie Kinderliebe

opatrování: opatrování dětídas Babysitting

problémový: problémové dítědas Problemkind

protekční: protekční dítědas Protektionskind

roj: roj dětíder Kinderschwarm

zaostalý: tělesně zaostalé dítěein körperlich zurückgebliebenes Kind

zázračný: zázračné dítědas Wunderkind

bát se: Bojí se o dítě.Sie fürchtet um das Kind.

bdít: Rodiče bdí nad svými dětmi.Die Eltern bewachen ihre Kinder.

brutalita: Brutalita dětí roste.Die Kinderbrutalität wächst.

čiperný: čiperné dítěein (auf)gewecktes Kind

dabovat: dabovat film pro dětieinen Kinderfilm synchronisieren

držet: držet dítě za rukudas Kind an der Hand halten

důvěřivý: důvěřivý jako malé dítěvertrauensselig/gläubig wie ein Kind

hlouček: hloučky dětíTrupps von Kindern

hloupost: koupit nějakou hloupost pro dětieine Kleinigkeit für die Kinder kaufen

hodný: mít hodné dítěein braves Kind haben

choulostivý: choulostivé dítěein empfindliches Kind

chtít: Dítě nechce jíst.Das Kind mag nicht essen.

inkubátor: uložit dítě do inkubátorudas Kind in einen Inkubator legen

jednoletý: jednoleté dítěein einjähriges Kind

klín: vzít dítě na klíndas Kind auf den Schoß nehmen

klubko: klubko dětíein Knäuel Kinder

kopa: mít kopu dětíeinen Haufen Kinder haben

krmit: krmit dítě kašídas Kind mit Brei füttern

kroužek: nabídka kroužků pro dětidas Freizeitangebot für Kinder

kupa: mít kupu dětíeinen Haufen Kinder haben

kvůli: kvůli dětemwegen der Kinder

líbezný: líbezné dítěein niedliches Baby

matka: matka tří dětíMutter von drei Kindern

mazlit se: Mazlila se se svými dětmi.Sie liebkoste ihre Kinder.

měsíční: měsíční dítěeinmonatiges Kind

milý: milé děti/milí rodičeliebe Kinder/Eltern

mnoho: dovolovat dětem příliš mnohoden Kindern zu viel erlauben

nad, nade: děti nad 12 letKinder über 12 Jahre

navádět: navádět děti proti otcidie Kinder gegen den Vater aufwiegeln

navyknout: navyknout děti pořádkuden Kindern Ordnung angewöhnen

nedonošený: nedonošené dítěfrühgeborenes Kind

neduživý: neduživé dítěkränkliches Kind

nejen, nejenom: pohádky nejen pro dětidie Märchen nicht nur für Kinder

nemanželský: nemanželské dítěuneheliches Kind

nemocný: nemocné dítěein krankes Kind

neobratný: neobratné dítěungeschicktes Kind

nepokojný: nepokojné dětiunruhige Kinder

nezdravý: nezdravé dítěein ungesundes Kind

nezvladatelný: nezvladatelné dětischwer zu behandelnde Kinder

odpovědný: Rodiče jsou odpovědní za děti.Die Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich.

odvézt: odvézt děti do školydie Kinder in die Schule fahren

odvykat: odvykat dítě od plendem Kind die Windeln abgewöhnen

ohlídat: ohlídat komu dětij-m die Kinder bewachen

opatrovat: Odpoledne opatruje děti babička.Nachmittags hütet die Oma die Kinder.

opožděný: opožděné dítězurückgebliebenes/verzögertes Kind

ordinovat: ordinovat dítěti antibiotikumdem Kind das Antibiotikum verschreiben

osamostatnit se: Jejich děti se už osamostatnily.Ihre Kinder sind schon selbstständig geworden.

osiřet: Dítě osiřelo.Das Kind ist verwaist.

osladit: osladit dětem životden Kindern das Leben versüßen

označkovat: označkovat dítě jako problémovédas Kind als problematisch bezeichnen

papouškovat: Děti papouškují všechno po dospělých.Die Kinder plappern den Erwachsenen alles nach.

plachý: plaché dítěein scheues Kind

podstrčit: Podstrčili jí cizí dítě.Ihr wurde ein fremdes Kind unterschoben.

pohladit: pohladit dítě po hlavědas Kind über den Kopf streicheln

pohlídat: pohlídat komu dítěj-s Kind beaufsichtigen

pohoupat: pohoupat dítě na kolenoudas Kind auf den Knien schaukeln

pohrát si: pohrát si s dětmimit Kindern spielen

pokašlávat: Dítě kýchá a pokašlává.Das Kind niest und hustet leicht.

pomazlit se: pomazlit se s dítětemdas Kind liebkosen

pomočit se: Dítě se pomočilo.Das Kind nässte ein.

popohánět: popohánět děti k úkliduKinder zum Aufräumen antreiben

popohnat: popohnat děti do posteledie Kinder ins Bett treiben

posedět: To dítě chvíli neposedí!Das Kind hat Hummeln im Hintern.

povinný: školou povinné dítěein schulpflichtiges Kind

povyrůst: Dítě už povyrostlo.Das Kind ist schon gewachsen.

praštit sebou: Dítě sebou praštilo do bláta.Das Kind warf sich in den Schlamm.

pro: četba pro dětiLektüre für Kinder

přecpat: přecpat dítě sladkostmidas Kind mit Süßigkeiten überfüttern

přeřadit: přeřadit dítě do jiné školydas Kind umschulen

převléct: převléci dítědas Kind umziehen

přídavek: přídavky na dětidas Kindergeld, der Kinderzuschuss

přisát se: Dítě se přisálo matce k prsu.Das Kind hat sich an der Brust der Mutter festgesaugt.

přivinout: přivinout k sobě dítědas Kind herzen

přivyknout: přivyknout děti pořádkudie Kinder an Ordnung gewöhnen

rozebrat: Děti si rozebraly všechny hračky.Kinder haben alle Spielzeuge genommen.

rozepínat: rozepínat dítěti kabátekdem Kind den Mantel aufknöpfen

rozepsat: rozepsat dětem úkolyAufgaben an die Kinder (schriftlich) verteilen

rozesmátý: rozesmáté dětilachende Kinder

roztřídit: roztřídit děti do tří skupindie Kinder in drei Gruppen einteilen

rvát: přen. Pohled na opuštěné děti mi rve srdce.Der Anblick der verlassenen Kinder zerreißt mir das Herz.

sesadit: sesadit dítě z koněein Kind vom Pferd herunterheben

sleva: poloviční sleva pro dětider Halbpreis für Kinder

štěstěna: miláček/dítě Štěstěnydas Glückskind/der Glückspilz

trhat: Dítě sebou trhá ve spaní.Das Kind zuckt im Schlaf.

trucovitý: trucovité dítěein trotziges Kind

třepat: Dítě třepe nožičkama.Das Kind zappelt mit den Füßchen.

týrat: týrat dítěein Kind misshandeln

ubývat: Ubývá nově narozených dětí.Die Zahl der neugeborenen Kinder nimmt ab.

uctivost: uctivost dětí vůči rodičůmdie Ehrerbietigkeit der Kinder gegenüber den Eltern

dítě: nevlastní dítědas Stiefkind