Hlavní obsah

nemocný

Přídavné jméno

  • kranknemocné dítěein krankes Kind

Podstatné jméno, rod mužský

  • der Krankestarat se o nemocnésich um die Kranken kümmern

Vyskytuje se v

kartotéka: kartotéka nemocnýchdie Krankenkartei

přeprava: přeprava nemocnéhoder Krankentransport

asistovat: asistovat nemocnémudem Kranken behilflich sein

duševně: být duševně nemocnýseelisch krank sein

hrát: hrát nemocnéhoden Kranken vorspielen

nemocný: nemocné dítěein krankes Kind

nepřipustit si: Nepřipustil si, že je nemocný.Er akzeptierte nicht, dass er krank ist.

nocovat: nocovat nad lůžkem nemocnéhoam Bett des Kranken wachen

ohlížet se: Musím se ohlížet na nemocnou matku.Ich muss auf meine kranke Mutter Rücksicht nehmen.

opatrovat: opatrovat nemocnéhoden Kranken betreuen

podstrčit: Podstrčila nemocnému polštář.Sie schob dem Kranken ein Kissen unter.

politovat: politovat nemocnéhoden Kranken bedauern

polykat: Nemocný nemůže polykat.Der Kranke kann nicht schlucken.

poslední: V poslední době je pořád nemocný.In der letzten Zeit ist er immer krank.

přesto: Dokázal to i přesto, že je těžce nemocný.Er hat es geschafft, obwohl er schwer krank ist.

smrtelně: smrtelně nemocnýtodkrank

ulehčovat: ulehčovat nemocným od bolestidie Schmerzen der Kranken lindern

věnovat se: věnovat se nemocnémusich dem Kranken widmen

vydělit: vydělit ze stáda nemocná zvířatakranke Tiere von der Herde absondern

vytrvat: Vytrvala u nemocného až do rána.Sie hat bei dem Kranken bis zum Morgen ausgehalten.

vyživovat: vyživovat nemocné rodičekranke Eltern unterhalten

abschießen: zastřelit nemocné zvířekrankes Tier abschießen

beten: Modlí se za nemocného k Bohu.Sie beten für den Kranken zu Gott.

durchwachen: Probděla mnoho nocí u lůžka nemocného.Sie hat viele Nächte am Bett des Kranken durchwacht.

einbilden: Ty nejsi nemocný. – To si jen namlouváš.Du bist nicht krank. – Das bildest du dir nur ein.

ernähren: Nemocný musí být vyživován uměle.Der Kranke muss künstlich ernährt werden.

etwa: Jsi snad nemocný?, Nejsi nemocný?Bist du etwa krank?

krank: ležet nemocný v postelikrank im Bett liegen

kümmern: starat se o nemocnéhosich um einen Kranken kümmern

nur: Nebyla jsem nemocná, jen unavená.Ich war nicht krank, nur müde.

psychisch: být duševně nemocnýpsychisch krank sein

stellen: dělat nemocného, simulovatsich krank stellen

um: Je příliš nemocný, než aby mohl pracovat.Er ist zu krank, um zu arbeiten.

unterschieben: Podsunula nemocnému polštářek.Sie schob dem Kranken ein Kissen unter.

vertreten: zastupovat nemocného kolegueinen erkrankten Kollegen vertreten

viel: být často nemocnýviel krank sein

weil: Nemůže přijít, protože je nemocný.Er kann nicht kommen, weil er krank ist.

mocný: mocný státein mächtiger Staat