Hlavní obsah

weil

Spojka

  • protože, poněvadž z toho důvoduEr kann nicht kommen, weil er krank ist.Nemůže přijít, protože je nemocný.

Vyskytuje se v

gehen: Probudil se, protože zazvonil telefon.Er erwachte, weil das Telefon ging.

verschlafen: Přišel pozdě do školy, protože zaspal.Er kam zu spät zur Schule, weil er verschlafen hat.

weil: Nemůže přijít, protože je nemocný.Er kann nicht kommen, weil er krank ist.

eilen: Spěchej pomalu!Eile mit Weile!

pobýt: chvíli pobýt u příbuznýcheine Weile bei Verwandten verweilen

tudy: Před chvílí prošli tudy.Vor einer Weile gingen sie hier durch.

ukrátit: ukrátit si dlouhou chvíli četbousich die lange Weile mit der Lektüre verkürzen

vysadit: Musíš na chvíli vysadit.Du musst eine Weile aussetzen.

zaváhat: Na chvíli zaváhal a pak vstoupil.Er zögerte eine Weile und trat dann herein.

zeslábnout: Déšť po chvíli zeslábl.Der Regen ließ nach einer Weile nach.

zuřit: Zuřil, protože mu ujel vlak.Er war wütend, weil sein Zug abgefahren war.

zůstat: Zůstaň tu ještě chvíli.Bleib hier noch eine Weile.

chvatný: Práce chvatná málo platná.Gut Ding will Weile haben., Eile mit Weile!

pomalu: Spěchej pomalu!Eile mit Weile!

pospíchat: Pospíchej pomalu!Eile mit Weile!

umso: tím ... žeumso ... als/weil