Hlavní obsah

tudy

Příslovce

  1. (tímto směrem, touto cestou) hier (durch)Před chvílí prošli tudy.Vor einer Weile gingen sie hier durch.
  2. tudy - kudy (všude, kde) wo überall - da

Vyskytuje se v

proletět: Jen tudy proletěla a už je zase pryč.Sie ist nur durchgesaust und schon ist sie wieder weg.

hindurch: hier hindurchtudy

halt: Halt! Hier können sie nicht durch!Stát! Tudy dále nemůžete!