Hlavní obsah

kümmern

Sloveso

  1. sich kümmern um j-n/etw. starat se, pečovat o koho/cosich um einen Kranken kümmernstarat se o nemocného
  2. sich kümmern um j-n/etw. starat se, zajímat se o koho/co
  3. j-n zajímat kohoWas kümmert dich das?Co se staráš?, Co tě to zajímá?

Vyskytuje se v

Kleinigkeit: muset se starat o každou maličkostsich um jede Kleinigkeit kümmern müssen

Dreck: Starejte se o své (věci)!Kümmert euch um eueren eigenen Dreck!

umeinander: Ute a Martin se starají jeden o druhého.Ute und Martin kümmern sich umeinander.

nemocný: starat se o nemocnésich um die Kranken kümmern

pryč: Už se o to nestarej, je to pryč.Kümmere dich nicht mehr darum, es ist schon vorüber.

kümmern: Co se staráš?, Co tě to zajímá?Was kümmert dich das?