Hlavní obsah

beschäftigen

Sloveso

  1. sich beschäftigen mit j-m/etw. zabývat se kým/čím filozofií ap., starat se o koho/co, věnovat se komu/čemu
  2. zaměstn(áv)atWie viel Leute beschäftigt er?Kolik lidí zaměstnává?
  3. j-n mit etw. zaměstnat, zabavit koho čím dítě hračkou ap.

Vyskytuje se v

Leute: Die Fabrik beschäftigt mehr als 200 Leute.Továrna zaměstnává více jak 200 lidí.

drobnost: sich mit Kleinigkeiten beschäftigenzabývat se drobnostmi

hodně: viel beschäftigthodně zaměstnaný

triviální: sich mit einem trivialen Problem beschäftigenzabývat se triviálním problémem

zaneprázdněný: Er ist sehr beschäftigt.Je velmi zaneprázdněný.

zaneprázdnit: Er ist vollauf mit einer anspruchsvollen Aufgabe beschäftigt.Je zcela zaneprázdněn náročným úkolem.

beschäftigen: Wie viel Leute beschäftigt er?Kolik lidí zaměstnává?