Hlavní obsah

verpflichten

Vyskytuje se v

upsat se: sich auf zwei Jahre bei einer Firma verpflichtenupsat se firmě na dva roky

zavázat: j-m verpflichtet seinbýt komu zavázán

verpflichten: sich vertraglich zu etw. verpflichtensmluvně se zavázat k čemu