Hlavní obsah

zavázat

Vyskytuje se v

smyčka: zavázat smyčku na tkaničkácheine Schleife am Schuhband binden

uzel: zavázat uzeleinen Knoten schlingen

binden: (za)vázat se přísahousich mit einem Eid binden

schnüren: zavázat botydie Schuhe schnüren

verbinden: Jsem Vám velmi zavázán.Ich bin Ihnen sehr verbunden.

vereidigen: zavázat svědky přísahouZeugen vereidigen

verpflichten: smluvně se zavázat k čemusich vertraglich zu etw. verpflichten

zavázat: zavázat (si)pocitem vděčnosti binden*, verpflichten