Hlavní obsah

verbinden

Slovesoa, u

  1. obvázat, zavázat obvazemj-m/sich den Fuß verbindenobvázat komu/si nohu
  2. spojit části ap.zwei Bretter mit Leim miteinander verbindenspojit dvě prkna klihem
  3. držet pohromadě šrouby skříň ap.
  4. sich verbinden spojovat se, vázat se o prvcích ap.
  5. etw. Akk mit etw. spojit co s čímzwei Gewässer durch einen Kanal verbindenspojit dva vodní toky kanálem
  6. spojit telefonní hovor, navázat (telefonické) spojeníMoment, bitte, ich verbinde Sie (mit ihm)!Moment, prosím, spojím vás (s ním)!den Besuch des Arztes mit dem Einkaufen verbindenspojit návštěvu lékaře s nákupem
  7. kniž. zast.být zavázaný/vděčnýIch bin Ihnen sehr verbunden.Jsem Vám velmi zavázán.

Vyskytuje se v

falsch: falsch verbunden seinbýt špatně spojený telefonicky

verbinden: sich verbindenspojovat se, vázat se o prvcích ap.