Hlavní obsah

zusammenbinden

Slovesoa, u

Vyskytuje se v

sepnout: die Haare (mit einer Spange) zusammenbindensepnout si vlasy (sponou)

svázat: die Blumen zum Kranz (zusammen)bindensvázat květiny do věnce