Hlavní obsah

binden

Slovesoband, h. gebunden

  1. etw. Akk zu etw., in etw. Dat (s)vázat co do čeho květiny do kytice ap.Korn in Garben/zu Garben bindensvázat obilí do snopů
  2. přivázat, spoutat, připoutat, svázat zajatce ap.
  3. j-n/sich (za)vázat koho/se k dodržování pravidel ap.sich mit einem Eid binden(za)vázat se přísahouIch will mich noch nicht binden.Ještě se nechci vázat.
  4. uvázat, přivázat loďku ap.Ich band mir ein Tuch um den Kopf.Uvázala jsem si šátek kolem hlavy.
  5. zavázat (si) boty ap., uvázat (si) šálu ap.den Schnürsenkel bindenzavázat tkaničku
  6. tuhnout beton ap., vázat, zadržovat prach ap.
  7. zahustit omáčku jíškou ap.
  8. (s)vázat, vyvázat knihu ap.die Diplomarbeit bindensvázat diplomovou práci

Slovesoband, h. gebunden

  1. j-m/sich etw. Akk ans Bein binden hovor.co pověsit komu/si na krk
  2. j-m sind die Hände gebunden kdo svázané ruce

Vyskytuje se v

Band: am laufenden Bandjako na běžícím páse, bez přerušení

Band: Das spricht Bände.To mluví za vše.

Knüppel: sich Dat einen Knüppel ans Bein bindenuvázat si kouli na nohu, uplést si na sebe bič

Tuch: ein Tuch bindenuvázat šátek

Band: ein Werk in zehn Bändendílo v deseti svazcích

samten: ein samtenes Band zunähenpřišít sametovou stuhu

umfassen: Das Werk umfasst sechs Bände.Dílo obsahuje 6 svazků.

vertraglich: vertraglich gebunden seinbýt smluvně vázán

zusammentun: Die Band hat sich wieder zusammengetan.Kapela se znovu dala dohromady.

dvoupásmový: dvoupásmový routerder Dual-Band-Router

skupina: hudební skupinadie (Musik)Band, die (Musik)Gruppe

bouda: Uvaž psa k boudě!Binde den Hund an die Hütte an!

chrlit: chrlit jednu knihu za druhouBücher am laufenden Band produzieren

obvaz: strhnout komu obvaz z čehoj-m die Binde von etw. herunterreißen

poutat: Byl poután slibem.Er war durch ein Versprechen gebunden.

poutat: Poutá je k sobě velká láska.Große Liebe bindet sie aneinander.

přivázat: přivázat psa k bouděden Hund an die Hundehütte binden

smyčka: zavázat smyčku na tkaničkácheine Schleife am Schuhband binden

spoutaný: spoutaný společenskými konvencemian gesellschaftliche Konventionen gebunden

svázat: svázat květiny do věncedie Blumen zum Kranz (zusammen)binden

svázat: svázat diplomovou práci komuj-m eine Diplomarbeit binden

uvázat: uvázat si kravatusich die Krawatte (um)binden

uvázat: uvázat (si) stuhu do vlasů(sich) ein Band ins Haar binden

vydat: vydat román ve třech svazcícheinen Roman in drei Bänden verlegen

páska: publ. přestřihnout páskudas Band durchschneiden

svázaný: Mám svázané ruce.Mir sind die Hände gebunden.