Hlavní obsah

Binde

Vyskytuje se v

Band: Das spricht Bände.To mluví za vše.

binden: j-m/sich etw. Akk ans Bein bindenco pověsit komu/si na krk

Knüppel: sich Dat einen Knüppel ans Bein bindenuvázat si kouli na nohu, uplést si na sebe bič

Tuch: ein Tuch bindenuvázat šátek

samten: ein samtenes Band zunähenpřišít sametovou stuhu

umfassen: Das Werk umfasst sechs Bände.Dílo obsahuje 6 svazků.

vertraglich: vertraglich gebunden seinbýt smluvně vázán

skupina: die (Musik)Band, die (Musik)Gruppehudební skupina

bouda: Binde den Hund an die Hütte an!Uvaž psa k boudě!

chrlit: Bücher am laufenden Band produzierenchrlit jednu knihu za druhou

obvaz: j-m die Binde von etw. herunterreißenstrhnout komu obvaz z čeho

poutat: Er war durch ein Versprechen gebunden.Byl poután slibem.

přivázat: den Hund an die Hundehütte bindenpřivázat psa k boudě

smyčka: eine Schleife am Schuhband bindenzavázat smyčku na tkaničkách

spoutaný: an gesellschaftliche Konventionen gebundenspoutaný společenskými konvencemi

svázat: die Blumen zum Kranz (zusammen)bindensvázat květiny do věnce

uvázat: sich die Krawatte (um)bindenuvázat si kravatu

vydat: einen Roman in drei Bänden verlegenvydat román ve třech svazcích

páska: das Band durchschneidenpubl. přestřihnout pásku

svázaný: Mir sind die Hände gebunden.Mám svázané ruce.