Hlavní obsah

Band

Das, podstatné jméno~(e)s, -ä-er/~e

  1. am laufenden Band hovor.jako na běžícím páse, bez přerušení

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. svazek knihaein Werk in zehn Bändendílo v deseti svazcích
  2. soubor, sbírka veršů, kreseb ap.

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. Das spricht Bände. hovor.To mluví za vše.

Vyskytuje se v

binden: j-m/sich etw. Akk ans Bein bindenco pověsit komu/si na krk

binden: j-m sind die Hände gebundenkdo má svázané ruce

Knüppel: sich Dat einen Knüppel ans Bein bindenuvázat si kouli na nohu, uplést si na sebe bič

Tuch: ein Tuch bindenuvázat šátek

binden: Korn in Garben/zu Garben bindensvázat obilí do snopů

binden: sich mit einem Eid binden(za)vázat se přísahou

binden: Ich will mich noch nicht binden.Ještě se nechci vázat.

binden: Ich band mir ein Tuch um den Kopf.Uvázala jsem si šátek kolem hlavy.

binden: den Schnürsenkel bindenzavázat tkaničku

binden: die Diplomarbeit bindensvázat diplomovou práci

Kopf: Er ist der Kopf der Bande.Je hlavou party.

samten: ein samtenes Band zunähenpřišít sametovou stuhu

umfassen: Das Werk umfasst sechs Bände.Dílo obsahuje 6 svazků.

vertraglich: vertraglich gebunden seinbýt smluvně vázán

zusammentun: Die Band hat sich wieder zusammengetan.Kapela se znovu dala dohromady.

dvoupásmový: dvoupásmový routerder Dual-Band-Router

skupina: hudební skupinadie (Musik)Band, die (Musik)Gruppe

banda: lupičská bandadie Räuberbande

bouda: Uvaž psa k boudě!Binde den Hund an die Hütte an!

chrlit: chrlit jednu knihu za druhouBücher am laufenden Band produzieren

obvaz: strhnout komu obvaz z čehoj-m die Binde von etw. herunterreißen

poutat: Byl poután slibem.Er war durch ein Versprechen gebunden.

poutat: Poutá je k sobě velká láska.Große Liebe bindet sie aneinander.

přivázat: přivázat psa k bouděden Hund an die Hundehütte binden

rozpadat se: Jejich parta se postupně rozpadá.Ihre Bande löst sich allmählich auf.

rozrůst se: Jejich parta se rozrostla.Ihre Bande ist angewachsen.

smyčka: zavázat smyčku na tkaničkácheine Schleife am Schuhband binden

spoutaný: spoutaný společenskými konvencemian gesellschaftliche Konventionen gebunden

svázat: svázat květiny do věncedie Blumen zum Kranz (zusammen)binden

svázat: svázat diplomovou práci komuj-m eine Diplomarbeit binden

uvázat: uvázat si kravatusich die Krawatte (um)binden

uvázat: uvázat (si) stuhu do vlasů(sich) ein Band ins Haar binden

vaz: natažené vazygezerrte Bänder

vydat: vydat román ve třech svazcícheinen Roman in drei Bänden verlegen

páska: publ. přestřihnout páskudas Band durchschneiden

svázaný: Mám svázané ruce.Mir sind die Hände gebunden.