Hlavní obsah

Verband

Vyskytuje se v

verbinden: sich verbindenspojovat se, vázat se o prvcích ap.

falsch: falsch verbunden seinbýt špatně spojený telefonicky

užitečný: das Angenehme mit dem Nützlichen verbindenspojit příjemné s užitečným

náklad: mit weiteren Kosten verbunden seinbýt spojen s dalšími náklady

nastřihnout: den Verband anschneidennastřihnout obvaz

obvaz: j-m den Verband wechselnkomu vyměnit obvaz

omotat: das Knie mit einem Verband umwickelnomotat si koleno obvazem

pojit se: Mit der Stadt sind viele Sagen verbunden.K městu se pojí řada pověstí.

propojit: die Zimmer durch einen Flur verbindenpropojit místnosti chodbou

příjemný: das Angenehme mit dem Nützlichen verbindenspojit příjemné s užitečným

rána: j-m die Wunde verbindenpřevázat ránu komu

skloubit: den Leistungssport mit dem Hochschulstudium verbindenskloubit vrcholový sport se studiem na vysoké škole

sloučit: die Karriere mit der Mutterschaft verbindensloučit kariéru s mateřstvím

slučovat: Diese Begriffe kann man nicht verbinden.Tyto pojmy nelze slučovat.

slučovat se: Die Familien verbinden sich durch Eheschließungen.Rodiny se slučují sňatky.

svázaný: Mein Leben ist mit seinem Leben verbunden.Můj život je svázaný s jeho životem.

volně: lose verbundenvolně spojený