Hlavní obsah

pojit se

Nedokonavé sloveso

  1. (souviset) sich verbinden mit etw., sich knüpfen an etw. AkkK městu se pojí řada pověstí.Mit der Stadt sind viele Sagen verbunden.Předložka aus se pojí se třetím pádem.Die Präposition aus regiert den Dativ.
  2. (v jeden celek) sich verbindenSlabiky se pojí v slovo.Silben verbinden sich zu einem Wort.