Hlavní obsah

bez

Vyskytuje se v

bázeň: rytíř bez bázně a hanyein Ritter ohne Furcht und Tadel

cavyky: bez dlouhých cavykůohne große Umschweife

celý: být celý bez sebe z čehovor etw. ganz außer sich sein

lad: bez ladu a skladukunterbunt durcheinander

omezení: bez omezeníohne Beschränkung/Begrenzung

podprsenka: podprsenka bez ramínekträgerloser BH

pochyba: bez pochybohne Zweifel

poplatek: bez poplatkugebührenfrei

provoz: provoz bez obsluhyBetrieb ohne Bedienung

přestání: bez přestánípausenlos, unaufhörlich, andauernd

příčina: zcela bez příčinyganz ohne Anlass

skrupule: bez skrupulíohne Skrupel, skrupellos

spor: beze sporuunbestritten

všechen, všechna, všechno: beze všehoohne weiteres, anstandslos

výjimka: bez výjimkyohne Ausnahme, ausnahmslos

vyznání: bez vyznáníbekenntnislos, konfessionslos

zaměstnání: být bez zaměstnáníohne Beschäftigung sein

zbytek: beze zbytkurestlos, ohne Rest

cena: být bez cenyohne Wert sein

dioptrie: brýle bez dioptriíBrille ohne Sehstärke

domov: lidé bez domovaMenschen ohne Heim

dozor: nechat koho bez dozoruj-n ohne Aufsicht lassen

duše: tělo bez dušeder Körper ohne Seele

hnutí: stát bez hnutíregungslos stehen

chyba: Nikdo není bez chyby.Kein Mensch ist ohne Fehler.

ironie: říci co s ironií/bez ironieetw. mit/ohne Ironie sagen

jádro: pomeranče bez jaderdie Orangen ohne Kerne

káva: káva bez kofeinukoffeinfreier Kaffee

komentář: nechat co bez komentářeetw. ohne Kommentar lassen

lítost: bez lítostiohne Mitleid

nadsázka: Bez nadsázky lze říci...Ohne Übertreibung kann man sagen...

nahoře: nahoře bezoben ohne

obloha: obloha bez mráčkuwolkenloser Himmel

odehrát: odehrát skladbu bez chybydas Musikstück fehlerlos spielen

odchylka: jít přímou cestou bez odchylekden direkten Weg ohne Abweichungen gehen

odpověď: nechat otázku bez odpovědidie Frage ohne Antwort lassen

oklika: Řekni to bez oklik!Sag es ohne Umschweife!

ostych: říci co bez ostychuetw. ohne Scheu sagen

pecka: ovoce bez pecekeine Frucht ohne Kerne

podít se: Kam bych se bez tebe poděl?Wohin würde ich ohne dich gelangen?

potrava: být bez potravyohne Lebensmittel sein

póza: mluvit bez pózyohne Pose reden

pozdrav: vstoupit bez pozdravuohne Gruß hineintreten

prostředek: zůstat (zcela) bez prostředků(ganz) ohne Mittel/mittellos bleiben

reptání: udělat co bez reptáníetw. ohne Murren tun

souhlasit: bez váhání souhlasit s kýmj-m unbedenklich zustimmen

svědek: mluvit s kým beze svědkůohne Zeugen mit j-m sprechen

trest: vyváznout bez trestustraffrei davonkommen

udání: bez udání důvodůohne Angabe von Gründen

vkročit: vkročit bez zaklepáníohne Klopfen eintreten

vytáčka: říci co bez vytáčeketw. ohne Ausflüchte sagen

záruka: informace bez zárukyInformationen ohne Gewähr

závada: Dorazil do cíle bez závad.Er traf ohne Komplikationen im Ziel ein.

zavěsit: Bez odpovědi zavěsil.Er hat ohne Antwort aufgehängt.

zdráhání: Bez zdráhání to slíbil.Er versprach es ohne Zögern.

změna: co zůstává beze změnyetw. bleibt unverändert

zmizet: zmizet beze stopyspurlos verschwinden

debata: hovor. To je bez debaty.Das steht nicht zur Debatte.

dech: přiběhnout bez dechuatemlos angerannt kommen

groš: být bez grošeblank sein

koláč: Bez práce nejsou koláče.Ohne Fleiß kein Preis., Ohne Arbeit kein Erfolg.

práce: Bez práce nejsou koláče.Ohne Fleiß kein Preis.

práce: být bez práceohne Arbeit sein/arbeitslos sein

průtah: udělat co bez průtahůetw. ohne Verzögerungen machen

příprava: mluvit bez přípravyaus dem Stegreif sprechen

závazek: Svobodný, bez závazků...Ledig, ohne Verpflichtungen...

bez, beze: beze sporufraglos

bez, beze: přijít bez pozváníohne Einladung kommen

bez, beze: sedět bez hnutíregungslos sitzen

bez, beze: beze všehoohne weiteres

bez, beze: být bez prácearbeitslos sein

bez, beze: bez vyznáníkonfessionslos