Hlavní obsah

cena

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (peněžní hodnota) der Preisuvést cenuden Preis anführencena za kusder Einzelpreis, der Preis pro Stückvelkoobchodní cenader Großhandelspreiscelková cenader Gesamtpreisvýprodejní cenader Ausverkaufspreis
  2. (význam, důležitost) der Wertbýt bez cenyohne Wert sein
  3. (odměna) der PreisNobelova cena míruder Friedensnobelpreis

Vyskytuje se v

akční: akční cenader Aktionspreis

etiketa: etiketa s cenoudas Preisetikett

hádanka: hádanka o cenudas Preisrätsel

hranice: spodní/horní hranice cendie Preisuntergrenze/Preisobergrenze

jednotný: jednotná cenader Einheitspreis

jídlo: Jídlo a pití je zahrnuto v ceně.Speisen und Getränke sind im Preis inbegriffen.

kolísání: ekon. kolísání cendie Preisschwankung

kus: ekon. cena za kusder Preis pro Stück

maloobchodní: maloobchodní cenader Einzelhandelspreis

nabídkový: ekon. nabídková cenader Angebotspreis

pád: pád cender Preiseinbruch

paušální: paušální cenader Pauschalpreis

pod, pode: prodávat co pod cenouetw. unter (dem) Preis verkaufen

pohyb: ekon. pohyb cendie Preisbewegung

pokles: pokles cender Preisrückgang

předplatní: předplatní cenader Abonnementpreis

putovní: putovní cenader Wanderpreis

rigidní: ekon. rigidní cenyrigide Preise

rozdíl: rozdíl v ceněder Preisunterschied

sazebníkový: sazebníková cenader Tarifpreis

směrný: směrná cenader Leitpreis

soutěž: soutěž o cenydas Preisausschreiben

spotřebitelský: spotřebitelská cenader Verbraucherpreis

útěcha: cena útěchyder Trostpreis

velkoobchodní: velkoobchodní cenydie Großhandelspreise

výkupní: výkupní cenader Aufkaufpreis

výprodejní: výprodejní cenydie Ausverkaufspreise

zaváděcí: zaváděcí cenydie Einführungspreise

činit: Cena činí 10 eur.Der Preis macht/beträgt 10 Euro.

dohadovat se: dohadovat se o ceněüber den Kaufpreis verhandeln

dohodnout se: dohodnout se na ceněsich über den Preis einigen

dolů: Ceny klesají dolů.Die Preise gehen nach unten.

doporučený: doporučená cenaempfohlener Preis

dostupný: dostupné cenyerschwingliche Preise

e-shop: ceny v e-shopudie Preise im E-Shop

exkluzivní: exkluzivní cenyexklusive Preise

extra: extra nízké cenydie extra niedrigen Preise, die Extrapreise

hnát: hnát ceny do výšedie Preise in die Höhe treiben

jít: Ceny jdou dolů.Die Preise fallen.

konečný: stanovit konečnou cenu čehoden endgültigen Preis etw. Gen festsetzen

lidový: lidové cenyzivile/volkstümliche Preise

mezi: cena mezi pěti a deseti euryder Preis zwischen fünf und zehn Euro

nárůst: nárůst cender Preisanstieg

nízký: nízká cenaniedriger Preis

odpovídající: cena vozu odpovídající jeho stavudem Wagenstand entsprechender Preis

ověnčený: cenami ověnčený filmein preisgekrönter Film

platný: platné ceny/sazbygültige Preise/Tarife

poloviční: koupit co za poloviční cenuetw. für den halben Preis kaufen

poměr: poměr mezi platy a cenami zbožídie Relation zwischen Gehältern und Warenpreisen

porovnat: porovnat ceny benzínudie Benzinpreise vergleichen

prodat: prodat co pod cenouetw. unter dem Wert verkaufen

příznivý: příznivé cenygünstige Preise

slevit: slevit velkoodběrateli 10% z cenydem Großabnehmer 10% vom Preis nachlassen

snížit: snížit ceny zbožíPreise senken/ermäßigen

stabilizovaný: ekon. stabilizované cenystabilisierte Preise

strava: cena za byt a stravuder Preis für Kost und Logis

tržní: tržní cenader Marktpreis

uzpůsobit: uzpůsobit platy cenámdie Löhne den Preisen/an die Preise angleichen

včetně: cena včetně obaluder Preis einschließlich Verpackung

vydražit: vydražit co za vyvolávací cenuetw. zum Mindestgebot ersteigern

vyhoupnout se: Cena se náhle vyhoupla.Der Preis ist plötzlich gestiegen.

vyjednat: vyjednat cenuden Preis vereinbaren

vyletět: Ceny jízdného vyletěly nahoru.Die Fahrpreise schnellten empor.

vyšplhat (se): Ceny benzinu se o víkendu zase vyšplhaly.Die Benzinpreise kletterten am Wochenende wieder hinauf.

vyznamenat: vyznamenat badatele Nobelovou cenoueinen Forscher mit dem Nobelpreis auszeichnen

zlevnit: Po Vánocích zlevnili obchodníci ceny.Nach Weihnachten haben die Händler die Preise ermäßigt.

zvednout: zvednout cenydie Preise heben

zvýhodnit: zvýhodnit ceny čehoPreise etw. Gen begünstigen

partout: co (u)dělat za každou cenuetw. partout tun

Wert: prodat co (hluboko) pod cenouetw. (weit) unter Wert verkaufen

zu: za poloviční cenuzum halben Preis

Zuschlag: příplatek k ceněder Zuschlag zum Preis

annehmbar: usmlouvat s kým přijatelnou cenuj-m einen annehmbaren Preis abhandeln

einschließen: Večeře je zahrnuta v ceně.Das Abendessen ist im Preis eingeschlossen.

enthalten: Obal je zahrnut v ceně.Die Verpackung ist im Preis (mit) enthalten.

exklusive: Cena činí 10 euro bez obalu.Der Preis macht 10 Euro exklusive Verpackung.

fluktuieren: Ceny kolísají.Die Preise fluktuieren.

fordern: požadovat vysokou cenueinen hohen Preis fordern

handeln: V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.Im Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.

inbegriffen: Cena je včetně DPH.In diesem Preis ist die Mehrwertsteuer inbegriffen.

je: Čím více se cena ještě sníží, tím lépe.Je weiter der Preis noch reduziert wird, umso besser.

Preis: zaplatit za co jakoukoli cenujeden Preis für etw. zahlen

richten: Na čem je závislá cena?Wonach richtet sich der Preis?

sein: Ceny tento měsíc opět stouply.Die Preise sind in diesem Monat wieder gestiegen.

sollen: Ceny mají stoupnout., Ceny se mají zvednout.Die Preise sollen erhöht werden.

sprechen: mluvit o počasí/cenách/politicevom Wetter/von den Preisen/über Politik sprechen

steil: prudký pokles censteile Preissenkung

vergleichen: porovnat cenydie Preise (miteinander) vergleichen

wert: Koberec má cenu 1000 euro.Der Teppich ist 1000 Euro wert.

gehen: První cenu získala paní Meierová.Der erste Preis ging an Frau Meier.

cena: cena za kusder Einzelpreis, der Preis pro Stück

Ärger: den Ärger an j-m auslassenvylít si (svou) zlost na kom

zeigen: seinen Ärger zeigenprojevit svou zlost

člověk: Mensch, ärgere dich nicht!Člověče, nezlob se!

koledovat si: Du suchst wohl Ärger.Koleduješ si o nepříjemnosti.

leda: Nichts als Ärger hat man damit.To je leda pro zlost.

malér: Ärger bekommen, in Probleme geratendostat se do maléru

mrzutost: Das gab Ärger.Byla z toho mrzutost.

vyprchat: Sein Ärger war in ein paar Minuten verflogen.Za pár minut z něj vztek vyprchal.

zadupat: vor Ärger trampelnvztekle zadupat

zlost: etw. aus Ärger tunudělat co ze zlosti