Hlavní obsah

lidový

Přídavné jméno

  1. (o lidu, z lidu, od lidu) Volks-, volkstümlichlidový jazykdie Volkssprachelidové tradice/písnědie Volkstraditionen/Volkslieder
  2. (lidem určený, srozumitelný) Volks-, volkstümlichlidové cenyzivile/volkstümliche Preiselidová četbadie Volkslektüre
  3. (lidu blízký) Volks-, volksnahe

Vyskytuje se v

muzika: die Volksmusiklidová muzika

slovesnost: die Volksliteraturlidová slovesnost

pohádka: die Volksmärchen/Kunstmärchenlidové/umělé pohádky

rčení: eine volkstümliche Redewendunglidové rčení

volkstümlich: etw. nach volkstümlichem Brauch feiernco slavit podle lidového zvyku

lidový: die Volkstraditionen/Volksliederlidové tradice/písně