Hlavní obsah

poměr

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (příbuzenský, pracovní ap.) das Verhältnispráv. pracovní poměrdas Arbeitsverhältnis
  2. (číselný vztah) die Relation, das Verhältnispoměr mezi platy a cenami zbožídie Relation zwischen Gehältern und Warenpreisenv poměru dvě ku třemim Verhältnis von zwei zu drei
  3. (postoj) das Verhältnis, die Stellungmít kladný poměr k životuein positives Verhältnis zum Leben haben
  4. (pletka) das (Liebes)Verhältnis, die (Liebes)Beziehung
  5. poměry (panující podmínky) die Verhältnisse, die Umständefinanční poměry kohoj-s finanzielle Verhältnissepovětrnostní poměrydie Witterungsverhältnisse

Vyskytuje se v

milostný: milostný poměr s kýmein Liebesverhältnis mit j-m

mísicí: mísicí poměrdas Mischungsverhältnis

nájemní: nájemní poměr/smlouvadas Mietverhältnis/der Mietvertrag

pracovní: pracovní poměr/smlouvadas Arbeitsverhältnis/der Arbeitsvertrag

příbuzenský: příbuzenský poměrdas Verwandtschaftsverhältnis

určitý: pracovní poměr na dobu určitoubefristetes Arbeitsverhältnis

zaměstnanecký: zaměstnanecký poměrdas Beschäftigungsverhältnis

dnes: Dnes jsou jiné poměry.Heute/Heutzutage sind andere Verhältnisse.

důvěrný: důvěrný poměrein intimes Verhältnis

intimní: intimní poměrintimes Liebesverhältnis

neudržitelný: neudržitelné poměryunhaltbare Verhältnisse

neutěšený: neutěšené poměryunerfreuliche Verhältnisse

nynější: nynější poměryjetzige Verhältnisse

omezený: žít v omezených poměrechin begrenzten Verhältnissen leben

otcovský: mít ke komu otcovský poměrzu j-m eine väterliche Beziehung haben

rozvázat: rozvázat pracovní poměrdas Arbeitsverhältnis auflösen

skromný: pocházet ze skromných poměrůaus bescheidenen Verhältnissen stammen

zrušit: zrušit pracovní poměrdas Arbeitsverhältnis lösen

schlicht: in schlichten Verhältnissen lebenžít ve skromných poměrech

traurig: in traurigen Verhältnissen lebenžít v žalostných poměrech

Verhältnis: das Verhältnis zwischen Aufwand und Gewinnpoměr nákladů a zisku

aufkündigen: ein Arbeitsverhältnis aufkündigenvypovědět pracovní poměr

spiegeln: Seine Romane spiegeln die gesellschaftlichen Zustände.V jeho románech se zrcadlí společenské poměry.