Hlavní obsah

poměr

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (příbuzenský, pracovní ap.) das Verhältnispráv. pracovní poměrdas Arbeitsverhältnis
  2. (číselný vztah) die Relation, das Verhältnispoměr mezi platy a cenami zbožídie Relation zwischen Gehältern und Warenpreisenv poměru dvě ku třemim Verhältnis von zwei zu drei
  3. (postoj) das Verhältnis, die Stellungmít kladný poměr k životuein positives Verhältnis zum Leben haben
  4. (pletka) das (Liebes)Verhältnis, die (Liebes)Beziehung
  5. poměry (panující podmínky) die Verhältnisse, die Umständefinanční poměry kohoj-s finanzielle Verhältnissepovětrnostní poměrydie Witterungsverhältnisse

Vyskytuje se v

milostný: ein Liebesverhältnis mit j-mmilostný poměr s kým

mísicí: das Mischungsverhältnismísicí poměr

nájemní: das Mietverhältnis/der Mietvertragnájemní poměr/smlouva

pracovní: das Arbeitsverhältnis/der Arbeitsvertragpracovní poměr/smlouva

příbuzenský: das Verwandtschaftsverhältnispříbuzenský poměr

určitý: befristetes Arbeitsverhältnispracovní poměr na dobu určitou

zaměstnanecký: das Beschäftigungsverhältniszaměstnanecký poměr

dnes: Heute/Heutzutage sind andere Verhältnisse.Dnes jsou jiné poměry.

důvěrný: ein intimes Verhältnisdůvěrný poměr

intimní: intimes Liebesverhältnisintimní poměr

neudržitelný: unhaltbare Verhältnisseneudržitelné poměry

neutěšený: unerfreuliche Verhältnisseneutěšené poměry

nynější: jetzige Verhältnissenynější poměry

omezený: in begrenzten Verhältnissen lebenžít v omezených poměrech

otcovský: zu j-m eine väterliche Beziehung habenmít ke komu otcovský poměr

rozvázat: das Arbeitsverhältnis auflösenrozvázat pracovní poměr

skromný: aus bescheidenen Verhältnissen stammenpocházet ze skromných poměrů

zrušit: das Arbeitsverhältnis lösenzrušit pracovní poměr

schlicht: in schlichten Verhältnissen lebenžít ve skromných poměrech

traurig: in traurigen Verhältnissen lebenžít v žalostných poměrech

Verhältnis: das Verhältnis zwischen Aufwand und Gewinnpoměr nákladů a zisku

aufkündigen: ein Arbeitsverhältnis aufkündigenvypovědět pracovní poměr

spiegeln: Seine Romane spiegeln die gesellschaftlichen Zustände.V jeho románech se zrcadlí společenské poměry.

poměr: das Arbeitsverhältnispráv. pracovní poměr