Hlavní obsah

dnes, hovor. dneska

Příslovce

  1. (tohoto dne) heuteKolikátého je dnes?Den Wievielten haben wir heute?
  2. (v současnosti) heute, heutzutageDnes jsou jiné poměry.Heute/Heutzutage sind andere Verhältnisse.

Vyskytuje se v

blbý: Ich bin heute schlecht gelaunt.Mám dnes blbou náladu.

být: Heute ist Mittwoch.Dnes je středa.

dávat: Was läuft heute im Kino?Co dnes dávají v kině?

dopoledne: heute Vormittagdnes dopoledne

jaký: Welcher Tag ist heute?Jaký je dnes den?

jo: Heute ist Mittwoch, oder?Dnes je středa, že jo?

kolikátý: Der wievielte ist heute?Kolikátého je dnes?

odcházet: Heute gehe ich später weg.Dnes odcházím později.

odklízet: Ich muss heute noch Schnee (weg)räumen.Musím dnes ještě odklízet sníh.

odpadnout: Der Nachmittagsunterricht fällt heute aus.Odpolední vyučování dnes odpadne.

odpoledne: heute/morgen Nachmittagdnes/zítra odpoledne

ohromně: Heute steht es dir großartig.Ohromně ti to dnes sluší.

ochladit se: Heute Nacht hat es (sich) merklich abgekühlt.Dnes v noci se řádně ochladilo.

ordinovat: Heute haben wir keine Sprechstunde.Dnes neordinujeme.

podařit se: Die Torte ist dir heute sehr gut geraten.Dort se ti dnes velmi podařil.

pravděpodobně: Wahrscheinlich kommt er heute.Pravděpodobně dnes přijde.

sypat: Eine Computerfirma steht heute gut im Preis.Počítačová firma dnes dobře sype.

uspávat: Wer bringt heute die Kinder ins Bett?Kdo dnes uspává děti?

uvařit: Was wirst du heute zum Abendessen kochen?Co dnes uvaříš k večeři?

uvařit se: Heute schmoren wir im Zug.Dnes se ve vlaku uvaříme.

večer: heute Abenddnes večer

vedro: Heute ist es heiß/schwül.Dnes je vedro.

volno: Heute habe ich schon Feierabend.Už mám dnes volno.

výborně: Du siehst heute vorzüglich aus.Vypadáš dnes výborně.

vykoupat se: Ich habe heute schon gebadet.Už jsem se dnes vykoupal.

vytížit: Ich bin heute völlig ausgelastet.Jsem dnes zcela vytížen.

zapadat: Die Sonne geht heute um 21:14 unter.Slunce dnes zapadá v 21:14.

zapíchnout: Heute machte ich schon um 15 Uhr Feierabend.Dnes jsem to v práci zapíchl už v 15 hodin.

zítra: Verschiebe nicht auf morgen, was du heute kannst besorgen.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra.

aber: heute nicht, aber morgendnes ne, ale zítra

heute: heute Mittagdnes v poledne

Nacht: gestern/heute/Freitag Nachtvčera/dnes/v pátek v noci

abkühlen: Heute Nacht hat es sich merklich abgekühlt.Dnes v noci se znatelně ochladilo.

anstehen: Heute steht eine Menge Arbeit an!Dnes je na řadě spousta práce!

Datum: Welches Datum haben wir heute? – Den vierten (März).Kolikátého je dnes? – Čtvrtého (března).

denn: Wer hat denn schon so viel Geld?Kdo má dnes (ale) tolik peněz?

Dings, Dingsbums, Dingsda: Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.

entweder: Er kommt entweder heute oder morgen.Buď přijde dnes, nebo zítra.

Fernsehen: Was gibt es heute Abend im Fernsehen?Co je dnes večer v televizi?

fliegen: Die Schwalben fliegen heute tief.Vlaštovky dnes létají nízko.

fortwirken: Diese Gedichtsammlung wirkt noch bis heute fort.Tato básnická sbírka je působivá ještě i dnes.

frisch: Es ist ziemlich frisch heute.Dnes je docela chladno.

geben: Was wird heute im Kino gegeben?Co dávají dnes v kině?

genießbar: hovor. žert. Er ist wieder mal nicht genießbar.Ten je dneska zase nesnesitelný.

ihnen: Heute gehen wir zu ihnen zu Besuch.Dnes k nim půjdeme na návštěvu.

Kino: Was wird heute im Kino gespielt?Co dnes dávají v kině?

laufen: Was läuft heute eigentlich im Fernsehen?Co vlastně dávají dnes v televizi?

leidtun: Es tut mir leid, dass er heute nicht kommt.Je mi líto, že dnes nepřijde.

machen: Was machst du heute Nachmittag?Co děláš dnes odpoledne?

Möglichkeit: Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?

reifen: Es hat heute Nacht gereift.Dnes v noci padala jinovatka.

sagen: Ich sage, es gibt heute noch Regen.Říkám vám, že dnes ještě bude pršet.

schön: Heute ist es schön warm.Dnes je pěkně teplo.

sonst: heute nicht, sonst jadnes ne, jinak ano

Tag: Welchen Tag haben wir heute?Co je dnes za den?

treffen: Ich treffe mich heute mit meinen Freunden.Dnes se setkám s přáteli.

turnen: Wir turnen heute draußen.Dneska budeme cvičit venku.

vergeben: Heute abend ist sie schon vergeben.Dnes večer je již zadaná.

wenig: Heute habe ich noch weniger Zeit als gestern.Dnes mám ještě méně času než včera.

dnes: Den Wievielten haben wir heute?Kolikátého je dnes?