Hlavní obsah

frisch

Přídavné jméno

  1. čerstvý pečivo, zelenina ap.jeden Morgen frisches Brot kaufenkupovat každé ráno čerstvý chlébdas Essen frisch haltenuchovávat jídlo čerstvé
  2. čistý, čirý voda ap., čerstvý, svěží vzduch ap.Es ist ziemlich frisch heute.Dnes je docela chladno.
  3. čerstvý, nový zážitek ap.Vorsicht, frisch gestrichen!Pozor, čerstvě natřeno!
  4. čistý, nový, nepoužitý povlečení ap.ein frisches Blatt Papierčistý list papíru
  5. svěží, čilý, neunavenýfrisch und munter seinbýt svěží a čilý

Vyskytuje se v

Leber: mluvit od plic, mluvit bez obalufrisch von der Leber weg sprechen

beziehen: čistě povléknout peřinydie Betten frisch beziehen

Blume: čerstvý květeine frische Blume

Dutzend: tucet čerstvých rybein Dutzend frische Fische

erhalten: uchovávat zeleninu čerstvouGemüse frisch erhalten

rösten: Upřednostňuji čerstvě praženou kávu.Ich bevorzuge einen frisch gerösteten Kaffee.

schnappen: nadýchat se (trochu) čerstvého vzduchu(ein bisschen) frische Luft schnappen

überziehen: čistě povléknout posteledie Betten frisch überziehen

čerstvě: vypadat čerstvěfrisch ausschauen

čerstvý: čerstvý chlébfrisches Brot

dopadnout: dopadnout koho při činuj-n auf frischer Tat ertappen

kuře: čerstvě vylíhlé kuřeein frisch ausgeschlüpftes Küken

napadlý: čerstvě napadlý sníhfrisch gefallener Schnee

nasát: nasát čerstvý vzduch do plicfrische Luft in die Lungen einsaugen

pohyb: pohyb na čerstvém vzduchudie Bewegung an frischer Luft

smazaný: čerstvě smazaná tabuledie frisch gewischte Tafel

šťáva: čerstvě vymačkaná šťávafrisch ausgepresster Saft

upečený: čerstvě upečený chlebaein frisch gebackenes Brot

upražit: čerstvě upražit kávuden Kaffee frisch rösten

vystřízlivět: Na čerstvém vzduchu rychle vystřízlivěl.Die frische Luft hat ihn schnell ernüchtert.

zasnoubený: čerstvě zasnoubený mladíkfrisch verlobter Bursche

čin: chytit koho při činuj-n auf frischer Tat ertappen

duch: vnést kam nového duchafrischen Wind in etw. bringen

natřít: Čerstvě natřeno!Frisch gestrichen!

štěstí: přísl. Odvážnému štěstí přeje.Frisch gewagt ist halb gewonnen.

vydýchat se: vydýchat sefrische Luft schöpfen

frisch: kupovat každé ráno čerstvý chlébjeden Morgen frisches Brot kaufen