Hlavní obsah

überziehen

Slovesozog über, h. übergezogen

Slovesoüberzog, h. überzogen

  1. potřít, natřít nábytek lakem ap.
  2. potáhnout, povléknout křeslo látkou ap.die Betten frisch überziehenčistě povléknout postele
  3. pokrýt postupně
  4. sich überziehen zatáhnout se, (za)mračit se obloha
  5. přetáhnout, překročit, přečerpatsein Konto (um 80 Euro) überziehenpřečerpat své konto (o 80 eur)die Pause überziehenpřetáhnout pauzu
  6. přehánět, zveličovat, nadsazovatMan soll seine Kritik nicht überziehen.Člověk nemá přehánět svou kritiku.

Vyskytuje se v

überziehen: sich überziehenzatáhnout se, (za)mračit se obloha

polít: die Torte glasieren/mit Schokolade überziehengastr. polít dort polevou/čokoládou

přetáhnout: Der Lehrer hat fünf Minuten überzogen.Učitel přetáhl o pět minut.

účet: ein Konto überziehenpřečerpat účet