Hlavní obsah

überziehen

Slovesozog über, h. übergezogen

Slovesoüberzog, h. überzogen

  1. potřít, natřít nábytek lakem ap.
  2. potáhnout, povléknout křeslo látkou ap.die Betten frisch überziehenčistě povléknout postele
  3. pokrýt postupně
  4. sich überziehen zatáhnout se, (za)mračit se obloha
  5. přetáhnout, překročit, přečerpatsein Konto (um 80 Euro) überziehenpřečerpat své konto (o 80 eur)die Pause überziehenpřetáhnout pauzu
  6. přehánět, zveličovat, nadsazovatMan soll seine Kritik nicht überziehen.Člověk nemá přehánět svou kritiku.

Vyskytuje se v

účet: přečerpat účetein Konto überziehen

polít: gastr. polít dort polevou/čokoládoudie Torte glasieren/mit Schokolade überziehen

přetáhnout: Učitel přetáhl o pět minut.Der Lehrer hat fünf Minuten überzogen.