Hlavní obsah

unterziehen

Vyskytuje se v

unterziehen: sich unterziehenetw. Dat podrobit se čemu, podstoupit, absolvovat co

Kontrolle: etw. einer Kontrolle unterziehenpodrobit co kontrole

výslech: j-n einem Verhör unterziehenpodrobit koho výslechu

interrupce: sich einem Schwangerschaftsabbruch unterziehenjít na interrupci

kúra: sich einer Heilkur unterziehenpodstoupit léčebnou kúru

mučení: den Häftling der Folter unterziehenpodrobit vězně mučení

odtučňovací: sich einer Abmagerungskur unterziehenpodrobit se odtučňovací kůře

podstoupit: sich einer Prüfung unterziehenpodstoupit zkoušku

zákrok: sich einem Eingriff unterziehenpodstoupit zákrok