Hlavní obsah

beziehen

Slovesobezog, h. bezogen

  1. povléci polštář ap., potáhnout nábytek ap.die Betten frisch beziehenčistě povléknout peřiny
  2. sich beziehen zatáhnout se
  3. nastěhovat se do nového domu ap.
  4. voj.zaujmout, zabrat pozici ap.
  5. odebírat, brát, obdržet, dostat zboží ap.eine Zeitung durch die Post beziehenodebírat noviny poštouein gutes Gehalt beziehenbrát dobrý plat
  6. získ(áv)at, dost(áv)at informace ap.
  7. sich beziehen auf j-n/etw. odvol(áv)at se na koho/coIch beziehe mich auf Ihr Schreiben vom ...Odvolávám se na Váš dopis z ...
  8. sich beziehen auf j-n/etw. vztahovat se na koho/co

Vyskytuje se v

důchod: Rente beziehenpobírat důchod

penze: Pension beziehenpobírat penzi

pobírat: die Rente beziehenpobírat důchod

povlak: den Kissen mit einem sauberen Bezug beziehennatáhnout na polštář čistý povlak

stanovisko: zu etw. Stellung beziehenzaujmout stanovisko k čemu

vztáhnout: die Kritik auf sich beziehenvztáhnout kritiku na sebe

beziehen: die Betten frisch beziehenčistě povléknout peřiny