Hlavní obsah

zaujmout

Vyskytuje se v

nenávistný: zaujmout nenávistný postoj ke komu/čemueine feindselige Stellung zu j-m/etw. einnehmen

pozice: zaujmout pozici vleže/vsedě/vstojeeine liegende/sitzende/stehende Position einnehmen

pozitivní: zaujmout pozitivní postoj k čemueine positive Haltung zu etw. einnehmen

stanovisko: zaujmout stanovisko k čemuzu etw. Stellung beziehen