Hlavní obsah

ziehen

Slovesozog, h./i. gezogen

 1. táhnout lokomotiva vagon ap.
 2. (vy)táhnout rukamaeinen Verletzten aus dem brennenden Auto ziehenvytáhnout zraněného z hořícího auta
 3. (vy)táhnout, přitáhnout, povolat do armády ap.
 4. j-n an etw. Dat (vy)tahat koho za co za vlasy ap.j-n an der Hand ziehentahat koho za ruku
 5. zatáhnout brzdu, páku ap.die Notbremse ziehenzatáhnout za záchrannou brzdu
 6. vybrat peníze z bankomatu ap.
 7. etw. Akk táhnout čím/co hrací figurou, kartu
 8. vytrhnout zub ap., vytáhnout hřebík ze zdi ap.den Pfropfen aus der Flasche ziehenvytáhnout zátku z láhve
 9. (vy)tasit zbraň, vytáhnout peněženku z kapsy ap.
 10. přesídlit, přestěhovat se, přemístit se změnit bydliště
 11. táhnout, vydat se vlaštovky na jih ap.
 12. sich ziehen táhnout se hranice ap.
 13. sich ziehen táhnout se, vléci se pracovní doba ap.
 14. natáhnout lano ap.Der Stadionverwalter hat ein Volleyballnetz gezogen.Správce stadionu natáhl volejbalovou síť.
 15. vytáhnout obočí ap., roztáhnout ústa ap.
 16. sich ziehen zkřivit se, zdeformovat se, protahovat se
 17. hovor.zabírat, účinkovat, působit trik, finta ap.
 18. přitáhnout, (při)lákat pozornost ap.alle Blicke auf sich ziehenpřitahovat na sebe všechny pohledy
 19. an etw. Dat (na)sát, vdechnout co tekutinu, kouř ap.
 20. získávat, čerpat, těžit
 21. nakreslit, narýsovat kruh, čáru ap.eine Linie ziehennakreslit přímku
 22. postavit zeď ap., vést příkop ap., vytyčit hranice ap.
 23. pěstovat zeleninu ap., chovat prasata ap.
 24. vylouhovat, luhovat, spařit čaj ap.
 25. táhnout od okna ap.užívá se ve spojení s esEs zieht von der Tür.Táhne od dveří.In der Halle zieht es.V hale táhne.
 26. fin.auf j-n vystavit na koho směnku
 27. užívá se ve spojení s podstatným jménem k opisu slovesaeinen Vergleich ziehensrovnávat coetw. Akk in Zweifel ziehenzpochybnit co, zapochybovat o čemSchlüsse aus etw. ziehenvyvodit z čeho závěry

Vyskytuje se v

Dreck: j-n aus dem Dreck ziehentahat koho z bryndy

Faden: die Fäden ziehentahat za nitky ovlivňovat dění

Fell: j-m das Fell über die Ohren ziehensedrat z koho kůži napálit, ošidit

Geld: j-m das Geld aus der Tasche ziehentahat z koho peníze

Karre: die Karre für j-n aus dem Dreck ziehentahat koho z bryndy

Konsequenz: aus etw. die Konsequenzen ziehenvyvodit z čeho důsledky

Mitleidenschaft: etw. Akk in Mitleidenschaft ziehenpoškodit (rovněž) co

Rat: j-n zu Rate ziehenporadit se s kým

Register: alle Register ziehen/spielen lassentahat za všechny páky/nitky

Schmutz: j-n/etw. durch den Schmutz ziehen, in den Schmutz treten/ziehenházet špínu na koho, vláčet koho špínou

Schnute: eine Schnute ziehennatahovat moldánky

Tasche: j-m etw. Akk aus der Tasche ziehenvytáhnout co z koho peníze z rodičů ap.

Wasser: wie aus dem Wasser gezogen seinbýt vykoupaný ve vlastním potu

Wort: j-m jedes Wort aus der Nase ziehentahat z koho každé slovo jak z chlupaté deky

ziehen: sich ziehentáhnout se hranice ap.

Zweifel: Zweifel in etw. Akk setzen, etw. Akk in Zweifel ziehenuvést v pochybnost co

Dame: die Dame ziehentáhnout dámou

Wurzel: die Wurzel ziehenodmocňovat

einziehen: Diese Creme zieht rasch in die Haut ein.Tento krém se rychle vstřebává do pokožky.

Erwägung: etw. in Erwägung ziehenbrát co v úvahu

Feld: ins Feld ziehentáhnout do pole

Figur: eine Figur ziehentáhnout figurkou

Glocke: die Glocke an der Tür ziehenzvonit na zvonek u dveří

hereinziehen: Es zieht durch die geöffnete Tür herein.Otevřenými dveřmi (sem) táhne.

Los: über etw. ein Los ziehenlosovat o čem

Notfall: Bremse nur im Notfall ziehen!Brzdit jen v případě nouze!

Schluss: einen Schluss ziehendojít/dospět k závěru

überziehen: Ich zog (mir) eine warme Jacke über.Natáhla jsem si teplou bundu.

Vorteil: einen finanziellen Vorteil aus etw. ziehenzískat finanční užitek z čeho

zu: Tür zu, es zieht!Zavřít dveře, táhne!

důsledek: die Konsequenzen aus etw. ziehenvyvodit důsledky z čeho

úvaha: etw. in Erwägung ziehenbrát v úvahu co

v, ve: etw. in Erwägung ziehenvzít co v úvahu

jih: Die Vögel ziehen nach Süden.Ptáci odlétají na jih.

kolmo: eine Linie senkrecht zur Ebene ziehennarýsovat přímku kolmo k rovině

losovat: die Fragen ziehenlosovat si otázky

máchat: einen Teebeutel im heißen Wasser ziehen lassenmáchat sáček čaje v horké vodě

anziehen: Gegensätze ziehen einander/sich an.Protiklady se přitahují.

mazat: Fahr ab!, Zieh Leine!Mazej pryč!

mračit se: Der Himmel zieht sich zu.Obloha se mračí.

naučení: aus etw. eine Lehre ziehenvzít si z čeho naučení

obout: Zieh die Schuhe an.Obuj si boty.

odtáhnout: Sie zog die Hand schnell weg.Rychle odtáhla ruku.

odtáhnout se: Er zog sich erschrocken zurück.Polekaně se odtáhl.

pohnat: j-n zur Verantwortung ziehenpohnat koho k odpovědnosti

ponaučení: eine Lehre aus etw. ziehenvzít si z čeho ponaučení

potáhnout: an einer Zigarette ziehenpotáhnout z cigarety

protiklad: Gegensätze ziehen sich an.Protiklady se přitahují.

přemístit se: Sie sind in eine andere Gaststätte gezogen.Přemístili se do jiné restaurace.

přetáhnout: die Hose über die Strumpfhose ziehenpřetáhnout (si) kalhoty přes punčocháče

přibrat: j-n zu Rate ziehenpřibrat koho na poradu

roztahovat: die Schrift in die Breite ziehenhovor. roztahovat písmo

semeno: die Pflanzen aus Samen ziehenpěstovat rostliny ze semena

smeknout: den Hut zum Gruß ziehensmeknout na pozdrav

smrsknout se: Verbrannte Haut zieht sich zusammen.Spálená kůže se smrskne.

spéct se: Das Fleisch zog sich beim Braten zusammen.Maso se speklo.

stočit: Wein auf Flaschen ziehen, Wein in Flaschen abfüllenstočit víno do lahví

strana: j-n auf seine Seite ziehenpřetáhnout koho na svou stranu

střelec: mit dem Läufer ziehentáhnout střelcem

šněrovadlo: j-m die Schnürsenkel enger ziehenutáhnout komu šněrovadlo

špunt: den Korken aus der Flasche ziehenvytáhnout špunt z láhve

táhnout: ein Los ziehentáhnout los

trhat: Zähne ziehentrhat zuby

usmyslet si: Was er sich vornimmt, das zieht er durch.Co si usmyslí, to provede.

věž: einen Turm ziehentáhnout věží

vtáhnout: Wir zogen den Schrank ins Zimmer.Vtáhli jsme skříň do pokoje.

vypáčit: mit einer Zange den Nagel aus der Wand (heraus)ziehenkleštěmi vypáčit hřebík ze zdi

vysunout: die Schublade (heraus)ziehenvysunout šuplík

vytrhnout: j-m einen Zahn ziehenvytrhnout komu zub

za: die Notbremse ziehenzatáhnout za záchrannou brzdu

závěr: eine Folgerung aus etw. ziehenvyvodit závěr z čeho

zout se: Zieh die Schuhe im Flur aus.Zuj se na chodbě.

zub: sich einen Zahn ziehen lassendát si vytrhnout zub

chlupatý: Man muss ihm die Würmer aus der Nase ziehen.hanl. Leze to z něj jako z chlupaté deky.

loket: etw. in die Länge ziehendělat co na dlouhé lokte

sedřít: j-m das Fell über die Ohren ziehensedřít z koho kůži

špína: j-n durch den Schmutz ziehenpřen. házet na koho špínu