Hlavní obsah

Schluss

Der, podstatné jméno~es, -ü-e

  1. konec roku ap.Es ist Schluss.Je konec.Schluss jetzt!Dost už!, A dost!
  2. závěr, konec poslední částein Roman mit einem überraschenden Schlussromán s překvapivým koncem
  3. závěr, důsledekeinen Schluss ziehendojít/dospět k závěru
  4. hud.kadence

Der, podstatné jméno~es, -ü-e

  1. mit j-m ist Schluss hovor.s kým je konec
  2. mit j-m/etw. ist Schluss hovor.kdo/co je na mizině
  3. Schluss machen skončit pro dnešek s prací ap.

Vyskytuje se v

Weisheit: der Weisheit letzter Schlussvrchol moudrosti, nejvyšší pravda

ziehen: Schlüsse aus etw. ziehenvyvodit z čeho závěry

zu: zum Schlussna konec, na konci

aufheben: Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.

daneben: Wir tranken Wein, daneben einen Kognak und zum Schluss Sekt.Pili jsme víno, kromě toho jeden koňak a nakonec šampaňské.

: zůstat až do koncebis zum Schluss bleiben

bonbonek: jako bonbonek na závěr čehoals Bonbon zum Schluss etw. Gen

dnešek: Pro dnešek končím.Ich mache Schluss für heute.

domluvit: přen., expr. Domluvil jsem!Punktum! Schluss!

dost: pro dnešek dostSchluss für heute

naopak: Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!

skoncovat: Nadobro jsem s ním skoncovala!Ich habe mit ihm endgültig Schluss gemacht!

závěr: Na závěr ještě jedna otázka.Zum Schluss noch eine Frage.

závěr: dospět k závěruzu einem Schluss kommen

hasnout: Tím to hasne!Schluss damit!