Hlavní obsah

daneben

Příslovce

  1. vedle (toho)Wir wohnen im Haus daneben.Bydlíme v domě vedle.
  2. přitom, vedle toho, k tomu, kromě tohoWir tranken Wein, daneben einen Kognak und zum Schluss Sekt.Pili jsme víno, kromě toho jeden koňak a nakonec šampaňské.

Vyskytuje se v

hned: Er stand gleich daneben.Stál hned vedle.

vedle: daneben, überdiesvedle toho

daneben: Wir wohnen im Haus daneben.Bydlíme v domě vedle.