Hlavní obsah

konec

Vyskytuje se v

rok: konec rokudas Jahresende

: zůstat až do koncebis zum Schluss bleiben

do: (až) do konce(bis) zu Ende

dolejší: dolejší konecunteres Ende

dotáhnout: dotáhnout co do konceetw. zu Ende bringen

koncem: koncem 18. stoletízu/am Ende des 18. Jahrhunderts

koncem: koncem květnaEnde Mai

opačný: bydlet na opačném konci městaam entgegengesetzten Ende der Stadt wohnen

prospat: Prospal konec filmu.Er verschlief das Ende des Films.

rok: začátkem/koncem tohoto rokuzu Beginn/am Ende dieses Jahres

rychlý: rychlý konecschnelles/rasches Ende

samotný: na samotném konci vesniceam gleichen Ende des Dorfes

být: být u konce (se silami)(mit den Kräften) am Ende sein

jiný: vzít co z jiného konceetw. anders anpacken

špatný: vzít co za špatný konecetw. am falschen Ende anfassen

vzít: vzít co za pravý konecetw. am richtigen Ende anfassen

začátek: začátek konceder Anfang vom Ende