Hlavní obsah

zahájení

Vyskytuje se v

jednání: zahájit jednáníVerhandlungen eröffnen

kárný: práv. zahájit kárné řízení s kýmmit j-m das Rügeverfahren eröffnen

požehnání: dát k zahájení práce své požehnánídem Arbeitsbeginn seinen Segen geben

proces: zahájit léčebný proceseinen Heilungsprozess anfangen

předvoj: voj. Předvoj zahájil bitvu.Die Vorhut hat die Schlacht eröffnet.

výstava: uspořádat/zahájit výstavueine Ausstellung veranstalten/eröffnen

zahájit: zahájit přednáškudie Vorlesung einleiten

zahájit: zahájit palbudas Feuer eröffnen

Betrieb: den Betrieb aufnehmen/einstellenzahájit/ukončit provoz

serienmäßig: die serienmäßige Herstellung aufnehmenzahájit sériovou výrobu

Studium: ein Studium aufnehmen/abschließenzahájit/ukončit studium