Hlavní obsah

výstava

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (akce) die Ausstellungjít na výstavu obrazůin eine Gemäldeausstellung gehenuspořádat/zahájit výstavueine Ausstellung veranstalten/eröffnen
  2. (soubor vystavených předmětů) die Ausstellung

Vyskytuje se v

akt: die Aktausstellungvýstava aktů

květina: die Blumenausstellungvýstava květin

obraz: die Gemäldeausstellungvýstava obrazů

pořadatel: der Ausstellungsorganisatorpořadatel výstavy

plastika: eine Plastikausstellungvýstava plastik

pozoruhodný: eine sehenswerte Ausstellungpozoruhodná výstava

zpřístupnit: eine interessante Ausstellung veröffentlichenzpřístupnit zajímavou výstavu veřejnosti

Ausstellung: in eine Ausstellung gehenjít na výstavu

besuchen: eine Ausstellung besuchennavštívit výstavu

výstava: in eine Gemäldeausstellung gehenjít na výstavu obrazů