Hlavní obsah

besuchen

Sloveso

  1. navštívit přátele ap.Ich wollte dich am Wochenende besuchen.Chtěl jsem tě navštívit o víkendu.
  2. navštívit pracovně
  3. navštívit výstavu ap., jít do divadla, kostela ap.eine Ausstellung besuchennavštívit výstavuden Gottesdienst besuchenjít na bohoslužbu
  4. etw. Akk chodit kam do školy ap., navštěvovat co kurz ap.die Schule/Universität besuchenchodit do školy/na univerzitu

Vyskytuje se v

fleißig: vytrvale navštěvovat coetw. fleißig besuchen

flüchtig: zastavit se u koho (na návštěvě)j-m einen flüchtigen Besuch abstatten

abstatten: navštívit kohoj-m einen Besuch abstatten

beehren: poctít koho návštěvouj-n mit seinem Besuch beehren

Besuch: být na návštěvě u kohobei j-m zu/auf Besuch sein

falls: Pokud přijede do Prahy, navštíví nás.Falls er nach Prag kommt, besucht er uns.

Galerie: navštívit galeriieine Galerie besuchen

ihnen: Dnes k nim půjdeme na návštěvu.Heute gehen wir zu ihnen zu Besuch.

indem: Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.

letzt(er,e,es): při naší poslední návštěvěbei unserem letzten Besuch

machen: navštívit kohoeinen Besuch bei j-m machen

reservieren: rezervovat pokoj pro návštěvuein Zimmer für einen Besuch reservieren

verbinden: spojit návštěvu lékaře s nákupemden Besuch des Arztes mit dem Einkaufen verbinden

Vorlesung: navštěvovat přednášky profesora MeieraVorlesungen bei Professor Meier besuchen

čekat: čekat večer návštěvueinen Besuch am Abend erwarten

četnost: četnost návštěvdie Häufigkeit der Besuche

formální: vykonat formální návštěvu koho, u kohoj-m einen formellen Besuch abstatten

internista: navštívit internistueinen Internisten besuchen

každodenně: každodenně navštěvovat koho/coj-n/etw. täglich besuchen

muzeum: návštěva muzeader Besuch eines Museums

načas: načas navštívit koho/coj-n/etw. auf kurze Zeit besuchen

najindy: odložit návštěvu najindyden Besuch auf ein andermal verschieben

návštěva: milá návštěvanetter Besuch

nevhod: přijít na návštěvu nevhodunpassend zu Besuch kommen

oběhnout: Musíš oběhnout důležité lidi.Du musst alle wichtigen Leute besuchen.

přednáška: navštěvovat přednáškydie Vorlesungen besuchen

přijmout: přijmout návštěvu srdečněden Besuch herzlich empfangen

přilít: přilít návštěvě čajdem Besuch Tee nachgießen

škola: chodit do školydie Schule besuchen, zur Schule gehen

taneční: chodit do tanečníchdie Tanzstunden besuchen

třída: chodit do osmé třídydie achte Klasse besuchen

uvítat: uvítat návštěvu na letištiden Besuch am Flughafen empfangen

vzácný: To je ale vzácná návštěva!Welch seltener Besuch!

besuchen: Chtěl jsem tě navštívit o víkendu.Ich wollte dich am Wochenende besuchen.