Hlavní obsah

fleißig

Vyskytuje se v

aber: Sie ist nicht klug, wohl aber fleißig.Není chytrá, zato ale pilná.

Biene: fleißig wie eine Biene seinbýt pilný jako včelička

denen: Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.

viel: Er ist viel fleißiger als du.Je mnohem pilnější než ty.

pilný: fleißige Arbeitpilná práce

také: Sie ist auch fleißig.Je také pilná.

že: Dass sie fleißig wäre, kann man nicht sagen.Že by byla pilná, to se nedá říct.

včela: fleißig wie eine Bienepilný jako včela

fleißig: etw. fleißig besuchenvytrvale navštěvovat co